Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
446
23 . Cüz

Meal 1-4

Saf saf dizilmişlere, toplayıp sürenlere, zikir okuyanlara yemin ederim ki, ilâhınız birdir. 1-4﴿

Meal 5

O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de doğuların Rabbidir. 5﴿

Meal 6

Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. 6﴿

Meal 7

Ve (gökyüzünü) itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. 7﴿

Meal 8

Onlar, artık mele-i a'lâ'ya (yüce topluluğa) kulak veremezler. Her taraftan taşlanırlar. 8﴿

Meal 9

Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. 9﴿

Meal 10

Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delip geçen bir parlak ışık takip eder. 10﴿

Meal 11

Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. 11﴿

Meal 12

Hayır, sen şaşıyorsun. Halbuki onlar alay ediyorlar. 12﴿

Meal 13

Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar. 13﴿

Meal 14

Bir mucize görseler alay ederler. 14﴿

Meal 15

Bu ancak açık bir büyüdür, derler. 15﴿

Meal 16

«Gerçekten biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı, diriltileceğiz?» 16﴿

Meal 17

«İlk atalarımızda mı (diriltilecek)?» 17﴿

Meal 18

De ki: Evet, hem de hor ve hakir olarak (diriltileceksiniz). 18﴿

Meal 19

O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar. 19﴿

Meal 20

(Durumu gören kâfirler:) Eyvah bize! Bu ceza günüdür, derler. 20﴿

Meal 21

İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. 21﴿

Meal 22-24

(Allah, meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler! 22-24﴿
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? 25﴿

Meal 26

Evet, onlar o gün zilletle boyun eğeceklerdir. 26﴿

Meal 27

(İşte bu duruma düştükleri vakit) onlardan bir kısmı, diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. 27﴿

Meal 28

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler. 28﴿

Meal 29-30

(Ötekiler de:) «Bilâkis, derler, siz inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yok. Fakat siz kendiniz azgın bir toplum idiniz.» 29-30﴿

Meal 31

«Onun için Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz (hak ettiğimiz cezayı) mutlaka tadacağız.» 31﴿

Meal 32

«Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık.» 32﴿

Meal 33

Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. 33﴿

Meal 34

İşte biz, suçlulara böyle yaparız. 34﴿

Meal 35

Çünkü onlara: Allah'tan başka tanrı yoktur, denildiği zaman kibirle direnirlerdi. 35﴿

Meal 36

«Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız?» derlerdi. 36﴿

Meal 37

Hayır! O, gerçeği getirdi ve peygamberleri de doğruladı. 37﴿

Meal 38

Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. 38﴿

Meal 39

Çekeceğiniz ceza yapmakta olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. 39﴿

Meal 40

(Bu azaptan) Ancak Allah'ın hâlis kulları istisnâ edilecek. 40﴿

Meal 41-44

Bunlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Naîm cennetlerinde karşılıklı koltuklar üzerine kurulmuş oldukları halde kendilerine ikram edilir. 41-44﴿

Meal 45

Onlara pınardan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır. 45﴿

Meal 46

Berraktır, içenlere lezzet verir. 46﴿

Meal 47

O içkide ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. 47﴿

Meal 48

Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş, iri gözlü eşler vardır. 48﴿

Meal 49

Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 49﴿

Meal 50

İşte o zaman, birbirlerine dönerek (dünyadaki hallerini) soracaklar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri: «Benim, bir arkadaşım vardı» der. 51﴿