Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâffât Suresi
446
23 . Cüz

Meal 1-4

Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır. 1-4﴿

Meal 5

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da (Batıların da) Rabbidir. 5﴿

Meal 6

Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık. 6﴿

Meal 7

Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. 7﴿

Meal 8-9

Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır. 8-9﴿

Meal 10

Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder). 10﴿

Meal 11

(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. 11﴿

Meal 12

Hayır, sen (onların haline) şaştın onlar ise alay ediyorlar. 12﴿

Meal 13

Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. 13﴿

Meal 14

Bir mucize gördükleri zaman onu alaya alıyorlar. 14﴿

Meal 15

(Dediler ki:) "Bu bir büyüden başka bir şey değildir." 15﴿

Meal 16

"Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi tekrar diriltileceğiz?" 16﴿

Meal 17

"Önceden gelip geçmiş atalarımız da mı?" 17﴿

Meal 18

De ki: "Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz)." 18﴿

Meal 19

O ancak şiddetli bir sesten ibarettir. Bir de bakarsın ki onlar (diriltilmiş hazır) beklemektedirler. 19﴿

Meal 20

Şöyle diyecekler: "Vay başımıza gelene! Bu beklenen ceza günüdür." 20﴿

Meal 21

Onlara, "İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür" denilir. 21﴿

Meal 22-24

Allah meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. 22-24﴿
Sâffât Suresi
447
23 . Cüz

Meal 25

Onlara, "Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?" denir. 25﴿

Meal 26

Hayır, onlar bugün teslim olmuş kimselerdir. 26﴿

Meal 27

Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler). 27﴿

Meal 28

Şöyle derler: "Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz." 28﴿

Meal 29

Diğerleri de onlara şöyle derler: "Hayır, siz zaten mü'min kimseler değildiniz." 29﴿

Meal 30

"Bizim, sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz." 30﴿

Meal 31

"Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız." 31﴿

Meal 32

"Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik." 32﴿

Meal 33

Artık onlar o gün azapta ortaktırlar 33﴿

Meal 34

İşte biz suçlulara böyle yaparız. 34﴿

Meal 35

Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. 35﴿

Meal 36

"Biz, deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı. 36﴿

Meal 37

Hayır, öyle değil. O, hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir. 37﴿

Meal 38

Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. 38﴿

Meal 39

Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız. 39﴿

Meal 40

Ancak Allah'ın halis kulları başka. 40﴿

Meal 41-42

İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. 41-42﴿

Meal 43

Onlar Naim cennetlerindedirler. 43﴿

Meal 44

Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. 44﴿

Meal 45-46

Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. 45-46﴿

Meal 47

Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar. 47﴿

Meal 48

Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. 48﴿

Meal 49

Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır. 49﴿

Meal 50

Derken birbirlerine yönelip sorarlar. 50﴿

Meal 51

İçlerinden biri der ki: "Benim bir arkadaşım vardı." 51﴿