Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

Ve soracaklar: "Nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz! 62﴿

Meal 63

Onları küçümseyip alaya almakla yanlış mı yapmışız, yoksa (buradalar da) gözden mi kaçırdık?" 63﴿

Meal 64

İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. 64﴿

Meal 65

De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah’tan başka tanrı yoktur. 65﴿

Meal 66

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin rabbidir, daima galiptir, çok bağışlayıcıdır." 66﴿

Meal 67

De ki: "Bu (vahiy ile gelen) çok önemli bir bilgidir. 67﴿

Meal 68

Siz ise ona sırt çeviriyorsunuz. 68﴿

Meal 69

"Yüce topluluk, kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. 69﴿

Meal 70

Bana, yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir." 70﴿

Meal 71

Hani rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. 71﴿

Meal 72

Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın." 72﴿

Meal 73

Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. 73﴿

Meal 74

Yalnız İblîs hariç; o, kibir duygusuna kapılıp kâfirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah, "Ey İblîs" dedi, "Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?" 75﴿

Meal 76

İblîs, "Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" diye cevap verdi. 76﴿

Meal 77

Allah, "O halde çık oradan!" dedi; "Artık kovuldun! 77﴿

Meal 78

Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın!" 78﴿

Meal 79

"Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver" dedi. 79﴿

Meal 80-81

Allah, "Mâlum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın" buyurdu. 80-81﴿

Meal 82-83

İblîs, "Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım" dedi. 82-83﴿
Sâd Suresi
458
23 . Cüz

Meal 84

Allah buyurdu: "O zaman gerçek -ki ben hep gerçeği söylerim- şudur: 84﴿

Meal 85

Kesinlikle ben cehennemi, sen ve bütün sana uyanlarla dolduracağım!" 85﴿

Meal 86

(Resulüm!) De ki: "Sizden görevimle ilgili bir karşılık istemiyorum; ben, olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. 86﴿

Meal 87

Bu (Kur’an) ise bütün âlemlere kesinlikle bir öğüt ve uyarıdır. 87﴿

Meal 88

Ve onun bildirdiklerinin gerçekliğini bir zaman sonra öğreneceksiniz. 88﴿

Zümer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kitabın indirilişi, azîz ve hakîm olan Allah’ın katındandır. 1﴿

Meal 2

Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik; öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a ibadet et. 2﴿

Meal 3

Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah’tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler, -ki sadece bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz" diyorlar- ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkâra saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. 3﴿

Meal 4

Eğer Allah (iddia ettikleri gibi) bir evlât sahibi olmak isteseydi elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama O’nun böyle bir durumla ilgisi yoktur; O bir tek Allah’tır, mutlak otorite sahibidir. 4﴿

Meal 5

O, gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı; sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır; güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. 5﴿