Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

Yine şöyle derler: "Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?" 62﴿

Meal 63

"(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?" 63﴿

Meal 64

Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. 64﴿

Meal 65

(Ey Muhammed!) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur." 65﴿

Meal 66

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır." 66﴿

Meal 67

De ki, "Bu Kur'an, büyük bir haberdir." 67﴿

Meal 68

"Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz." 68﴿

Meal 69

"Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu." 69﴿

Meal 70

"Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor." 70﴿

Meal 71

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım." 71﴿

Meal 72

"Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin." 72﴿

Meal 73

Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. 73﴿

Meal 74

Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah, "Ey İblis! "Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?" dedi. 75﴿

Meal 76

İblis, "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" dedi. 76﴿

Meal 77

Allah şöyle dedi: "Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun." 77﴿

Meal 78

"Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir." 78﴿

Meal 79

İblis, "Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi 79﴿

Meal 80-81

Allah şöyle dedi: "Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin." 80-81﴿

Meal 82-83

İblis, "Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım" dedi. 82-83﴿
Sâd Suresi
458
23 . Cüz

Meal 84

Allah şöyle dedi: "İşte bu gerçektir. Ben de gerçeği söylüyorum:" 84﴿

Meal 85

"Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım." 85﴿

Meal 86

(Ey Muhammed!) De ki: "Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." 86﴿

Meal 87

"Bu Kur'an âlemler için ancak bir öğüttür." 87﴿

Meal 88

"Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz." 88﴿

Zümer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 75 âyettir. Sûre, adını 71 ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kitab'ın indirilmesi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. 1﴿

Meal 2

(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab'ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah'a has kılarak O'na kulluk et. 2﴿

Meal 3

İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. 3﴿

Meal 4

Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. 4﴿

Meal 5

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. 5﴿