Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
456
23 . Cüz

Meal 43

Tarafımızdan bir rahmet ve akıl iz‘an sahipleri için de anılacak bir örnek olmak üzere ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık. 43﴿

Meal 44

(Bir yemini vardı.) "Eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol" (dedik). Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu! Yönü hep Allah’a dönüktü. 44﴿

Meal 45

Güçlü ve basîretli kullarımız İbrâhim, İshak ve Ya‘kūb’u da an. 45﴿

Meal 46

Âhiret yurdunu hatırda tutmadaki samimiyetleri sayesinde onları günahlardan arındırdık. 46﴿

Meal 47

Doğrusu onlar bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış, hayırlı kimseler arasındadırlar. 47﴿

Meal 48

İsmâil’i, Elyesa‘ı ve Zülkifl’i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. 48﴿

Meal 49-50

Bu bir hatırlatmadır. Kuşkusuz Allah’a itaatsizlikten sakınanlara çok güzel bir gelecek, kapıları kendilerine ardına kadar açılacak adn cennetleri vardır. 49-50﴿

Meal 51

Orada yerlerine kurularak çeşit çeşit meyve ve içecek isteyebilecekler. 51﴿

Meal 52

Yanlarında eşlerinden başkasına bakmayan yaşıt dilberler olacak. 52﴿

Meal 53

İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir. 53﴿

Meal 54

Kuşkusuz bu, bitmek tükenmek bilmeyen nimetimizdir. 54﴿

Meal 55-56

Bu böyledir. Öte yandan azgınlara da çok kötü bir gelecek, cehennem vardır; orayı boylayacaklar. Ne kötü bir yer orası! 55-56﴿

Meal 57

Bu böyledir, çünkü, bir kaynar, bir de dondurucu su! Tatsınlar onu! 57﴿

Meal 58

Bunun benzeri daha başka nice azap türleri! 58﴿

Meal 59

(İnkârcı önderlere), "İşte şunlar da sizinle beraber cehenneme girecek olanlardır" (denince), "Rahat yüzü görmesin onlar! Onlar ateşe gireceklerdir" (derler). 59﴿

Meal 60

Diğerleri, "Hayır, asıl rahat yüzü görmemesi gereken sizlersiniz; bizi bu duruma siz sürüklediniz. Ne kötü bir yer burası!" derler. 60﴿

Meal 61

"Ey rabbimiz!" diyecekler, "Bizi bu duruma sürükleyenlerin ateşte çekecekleri azabı bir kat daha arttır!" 61﴿
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

Ve soracaklar: "Nasıl oluyor da vaktiyle kendilerini kötülerden saydığımız adamları şimdi burada göremiyoruz! 62﴿

Meal 63

Onları küçümseyip alaya almakla yanlış mı yapmışız, yoksa (buradalar da) gözden mi kaçırdık?" 63﴿

Meal 64

İşte bu, yani cehennem ehlinin birbiriyle çekişmesi olayı bir hakikattir. 64﴿

Meal 65

De ki: "Ben sadece bir uyarıcıyım. Karşı konulmaz güç sahibi tek Allah’tan başka tanrı yoktur. 65﴿

Meal 66

O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin rabbidir, daima galiptir, çok bağışlayıcıdır." 66﴿

Meal 67

De ki: "Bu (vahiy ile gelen) çok önemli bir bilgidir. 67﴿

Meal 68

Siz ise ona sırt çeviriyorsunuz. 68﴿

Meal 69

"Yüce topluluk, kendi aralarında tartışırlarken onlarla bulunup bilgi edinmiş değilim. 69﴿

Meal 70

Bana, yalnızca apaçık bir uyarıcılık görevi yüklendiğim için vahiy gelmektedir." 70﴿

Meal 71

Hani rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan bir insan yaratacağım. 71﴿

Meal 72

Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın." 72﴿

Meal 73

Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. 73﴿

Meal 74

Yalnız İblîs hariç; o, kibir duygusuna kapılıp kâfirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah, "Ey İblîs" dedi, "Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü taslıyorsun yoksa ululardan mısın?" 75﴿

Meal 76

İblîs, "Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın" diye cevap verdi. 76﴿

Meal 77

Allah, "O halde çık oradan!" dedi; "Artık kovuldun! 77﴿

Meal 78

Kıyamet gününe kadar rahmetimden uzak kalacaksın!" 78﴿

Meal 79

"Rabbim! Öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver" dedi. 79﴿

Meal 80-81

Allah, "Mâlum vakte kadar mühlet verilmiş olanlar arasındasın" buyurdu. 80-81﴿

Meal 82-83

İblîs, "Senin kudretine andolsun ki rabbim, samimi kulların hariç, insanların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım" dedi. 82-83﴿