Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
456
23 . Cüz

Meal 43

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. 43﴿

Meal 44

Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi. 44﴿

Meal 45

(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an. 45﴿

Meal 46

Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık. 46﴿

Meal 47

Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir. 47﴿

Meal 48

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir. 48﴿

Meal 49

İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. 49﴿

Meal 50

Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. 50﴿

Meal 51

Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada bir çok meyveler ve içecekler isterler. 51﴿

Meal 52

Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, kendilerine yaşıt güzeller vardır. 52﴿

Meal 53

İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır. 53﴿

Meal 54

Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. 54﴿

Meal 55

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. 55﴿

Meal 56

Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. 56﴿

Meal 57

İşte bu; kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. 57﴿

Meal 58

Buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır. 58﴿

Meal 59

(İnkârcıların liderlerine:) İşte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur (denildiğinde, liderler:) Onlar rahat yüzü görmesin (derler). Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. 59﴿

Meal 60

(Liderlere uyanlar ise:) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir! derler. 60﴿

Meal 61

Yine onlar: Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır! derler. 61﴿
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

(İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? 62﴿

Meal 63

Alaya aldığımız onlar değil miydi? Yoksa (buradalar da) onları gözden mi kaçırdık? 63﴿

Meal 64

İşte bu, cehennem ehlinin tartışması, şüphesiz bir gerçektir. 64﴿

Meal 65

(Resûlüm!) De ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve kahhâr olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. 65﴿

Meal 66

Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah) üstündür, çok bağışlayıcıdır. 66﴿

Meal 67-68

De ki: Bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. 67-68﴿

Meal 69

Onlar orada tartışırken benim mele-i a'lâ hakkında hiçbir bilgim yoktu. 69﴿

Meal 70

Ben ancak apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vahyolunuyor. 70﴿

Meal 71

Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. 71﴿

Meal 72

Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın! 72﴿

Meal 73

Bütün melekler toptan secde ettiler. 73﴿

Meal 74

Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. 75﴿

Meal 76

İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. 76﴿

Meal 77-78

Allah: Çık oradan (cennetten)! Sen artık kovulmuş birisin, ceza gününe kadar lânetim senin üzerindedir! buyurdu. 77-78﴿

Meal 79

İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. 79﴿

Meal 80-81

Allah: Haydi, sen bilinen güne kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. 80-81﴿

Meal 82-83

İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi. 82-83﴿