Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
456
23 . Cüz

Meal 43

Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. 43﴿

Meal 44

Şöyle dedik: "Eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma." Gerçekten biz Eyyûb'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah'a çok yönelen bir kimse idi. 44﴿

Meal 45

(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. 45﴿

Meal 46

Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık. 46﴿

Meal 47

Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir 47﴿

Meal 48

(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa' ve Zülkifl'i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. 48﴿

Meal 49-50

Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. 49-50﴿

Meal 51

Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. 51﴿

Meal 52

Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. 52﴿

Meal 53

İşte bunlar, hesap günü için size vaad edilenlerdir. 53﴿

Meal 54

İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. 54﴿

Meal 55-56

İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır! 55-56﴿

Meal 57

İşte (azap), onu tatsınlar: Bir kaynar su ve bir irin. 57﴿

Meal 58

O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. 58﴿

Meal 59

(Kendi aralarında şöyle derler:) "İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın! Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir." 59﴿

Meal 60

O grup da, "Hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir!" der. 60﴿

Meal 61

Şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır." 61﴿
Sâd Suresi
457
23 . Cüz

Meal 62

Yine şöyle derler: "Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?" 62﴿

Meal 63

"(Cehennemlik değillerdi de) biz onları alaya mı almış olduk, yoksa (buradalar da) gözlerimizden mi kaçtılar?" 63﴿

Meal 64

Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. 64﴿

Meal 65

(Ey Muhammed!) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur." 65﴿

Meal 66

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır." 66﴿

Meal 67

De ki, "Bu Kur'an, büyük bir haberdir." 67﴿

Meal 68

"Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz." 68﴿

Meal 69

"Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu." 69﴿

Meal 70

"Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vahyediliyor." 70﴿

Meal 71

Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım." 71﴿

Meal 72

"Onu şekillendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı ile eğilin." 72﴿

Meal 73

Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. 73﴿

Meal 74

Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. 74﴿

Meal 75

Allah, "Ey İblis! "Ellerimle yarattığıma saygı ile eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?" dedi. 75﴿

Meal 76

İblis, "Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın" dedi. 76﴿

Meal 77

Allah şöyle dedi: "Öyle ise çık oradan (cennetten), çünkü sen kovuldun." 77﴿

Meal 78

"Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir." 78﴿

Meal 79

İblis, "Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver" dedi 79﴿

Meal 80-81

Allah şöyle dedi: "Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet verilenlerdensin." 80-81﴿

Meal 82-83

İblis, "Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım" dedi. 82-83﴿