Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Sâd Suresi
455
23 . Cüz

Meal 27

Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri biz boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki haline! 27﴿

Meal 28

Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız? 28﴿

Meal 29

(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. 29﴿

Meal 30

Biz Davud'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu! Doğrusu o, daima Allah'a yönelirdi. 30﴿

Meal 31

Akşama doğru kendisine, üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. 31﴿

Meal 32-33

Süleyman: Gerçekten ben mal sevgisini, Rabbimi anmak için istedim, dedi. Nihayet güneş battı. (O zaman:) Onları (atları) tekrar bana getirin, dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. 32-33﴿

Meal 34

Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik, sonra o, yine eski haline döndü. 34﴿

Meal 35

Süleyman: Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen, daima bağışta bulunansın, dedi. 35﴿

Meal 36-38

Bunun üzerine biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları onun emrine verdik. 36-38﴿

Meal 39

«İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister (elinde) tut; hesapsızdır» dedik. 39﴿

Meal 40

Doğrusu onun, bizim katımızda büyük bir değeri ve güzel bir yeri vardır. 40﴿

Meal 41

(Resûlüm!) Kulumuz Eyyub'u da an. O, Rabbine: Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi, diye seslenmişti. 41﴿

Meal 42

Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su (dedik). 42﴿
Sâd Suresi
456
23 . Cüz

Meal 43

Bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere ona hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. 43﴿

Meal 44

Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi. 44﴿

Meal 45

(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Ya'kub'u da an. 45﴿

Meal 46

Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlâslı kimseler kıldık. 46﴿

Meal 47

Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir. 47﴿

Meal 48

İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de iyilerdendir. 48﴿

Meal 49

İşte bu, bir hatırlatmadır. Doğrusu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir gelecek vardır. 49﴿

Meal 50

Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır. 50﴿

Meal 51

Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada bir çok meyveler ve içecekler isterler. 51﴿

Meal 52

Yanlarında, eşlerinden başkasına bakmayan, kendilerine yaşıt güzeller vardır. 52﴿

Meal 53

İşte, hesap günü için size vâdolunan şeyler bunlardır. 53﴿

Meal 54

Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur. 54﴿

Meal 55

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. 55﴿

Meal 56

Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. 56﴿

Meal 57

İşte bu; kaynar su ve irindir. Onu tatsınlar. 57﴿

Meal 58

Buna benzer daha türlü türlü başkaları da vardır. 58﴿

Meal 59

(İnkârcıların liderlerine:) İşte bu sizinle beraber cehenneme girecek topluluktur (denildiğinde, liderler:) Onlar rahat yüzü görmesin (derler). Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. 59﴿

Meal 60

(Liderlere uyanlar ise:) Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin! Onu bize siz sundunuz! Ne kötü bir yerdir! derler. 60﴿

Meal 61

Yine onlar: Rabbimiz! Bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat artır! derler. 61﴿