Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. 68﴿

Meal 69

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 69﴿

Meal 70

Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. 70﴿

Meal 71

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 71﴿

Meal 72

Otağlarına kapanmış hûriler var. 72﴿

Meal 73

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 73﴿

Meal 74

Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 75﴿

Meal 76

Yeşil, hârikulâde güzel yastıklara yaslanmışlardır. 76﴿

Meal 77

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 77﴿

Meal 78

Azamet ve kerem sahibi rabbinin adı ne yücedir! 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Büyük olay gerçekleştiği zaman; 1﴿

Meal 2

Artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. 2﴿

Meal 3

O, alçaltır, yükseltir. 3﴿

Meal 4

Yer şiddetle sarsıldığı zaman; 4﴿

Meal 5-6

Dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği; 5-6﴿

Meal 7

Sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman: 7﴿

Meal 8

Biri, amel defteri sağından verilenlerdir; ne mutlu o sağından verilenlere! 8﴿

Meal 9

Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir; ne bedbaht o solundan verilenler! 9﴿

Meal 10

Önde olanlar; (erdem, amel ve ödülde) önde olanlar; 10﴿

Meal 11-12

İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah’a en yakın olanlardır. 11-12﴿

Meal 13

Çoğu önce gelip geçmişlerden; 13﴿

Meal 14

Birazı da sonrakilerdendir. 14﴿

Meal 15-16

Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. 15-16﴿
Vâkıa Suresi
535
27 . Cüz

Meal 17-18

Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. 17-18﴿

Meal 19

Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. 19﴿

Meal 20

Beğendikleri meyvelerle, 20﴿

Meal 21

Ve canlarının çektiği kuş etleriyle. 21﴿

Meal 22

Güzel gözlü hûriler; 22﴿

Meal 23

Saklı inciler misali. 23﴿

Meal 24

Yaptıklarının karşılığı olarak. 24﴿

Meal 25

Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. 25﴿

Meal 26

Sadece şu söz: "Size esenlikler, size mutluluklar!" 26﴿

Meal 27

Amel defteri sağından verilenler; ne mutlu o sağından verilenlere! 27﴿

Meal 28-29

Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında; 28-29﴿

Meal 30

Kesintisiz gölgeler altında; 30﴿

Meal 31

Çağlayanların kenarında; 31﴿

Meal 32-33

Bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında; 32-33﴿

Meal 34

Kabartılmış döşekler üzerinde (olacaklar). 34﴿

Meal 35

Şüphesiz biz onları (eşlerini) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. 35﴿

Meal 36-37

Onları bâkire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. 36-37﴿

Meal 38

Bütün bunlar, hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. 38﴿

Meal 39

Onların bir kısmı öncekilerdendir; 39﴿

Meal 40

Bir kısmı da sonrakilerdendir. 40﴿

Meal 41

Amel defteri solundan verilenler; ne bedbaht o solundan verilenler! 41﴿

Meal 42

İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. 42﴿

Meal 43-44

Serin ve rahatlatıcı olmayan, kapkara bir duman gölgesindedirler. 43-44﴿

Meal 45

Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. 45﴿

Meal 46

O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. 46﴿

Meal 47

Şöyle diyorlardı: "Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? 47﴿

Meal 48

Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı?" 48﴿

Meal 49

De ki: "Hem öncekiler hem sonrakiler; 49﴿

Meal 50

Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler!" 50﴿