Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. 68﴿

Meal 69

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 69﴿

Meal 70

İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır. 70﴿

Meal 71

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 71﴿

Meal 72

Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır. 72﴿

Meal 73

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 73﴿

Meal 74

Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 75﴿

Meal 76

Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar. 76﴿

Meal 77

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 77﴿

Meal 78

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet koptuğu zaman, 1﴿

Meal 2

Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; 2﴿

Meal 3

O, alçaltıcı, yükselticidir. 3﴿

Meal 4

Yer şiddetle sarsıldığı, 4﴿

Meal 5

Dağlar parçalandığı, 5﴿

Meal 6

Dağılıp toz duman haline geldiği, 6﴿

Meal 7

Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, 7﴿

Meal 8

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 8﴿

Meal 9

Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! 9﴿

Meal 10

(Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler. 10﴿

Meal 11-12

İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah'a) en yakın olanlardır. 11-12﴿

Meal 13

(Onların) çoğu önceki ümmetlerden, 13﴿

Meal 14

Birazı da sonrakilerdendir. 14﴿

Meal 15-16

Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. 15-16﴿
Vâkıa Suresi
535
27 . Cüz

Meal 17

Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır; 17﴿

Meal 18

Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. 18﴿

Meal 19

Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir. 19﴿

Meal 20

(Onlara) beğendikleri meyveler, 20﴿

Meal 21

Canlarının çektiği kuş etleri, 21﴿

Meal 22-23

Saklı inciler gibi, iri gözlü hûriler, 22-23﴿

Meal 24

Yaptıklarına karşılık olarak (verilir). 24﴿

Meal 25

Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler. 25﴿

Meal 26

Söylenen, yalnızca «selâm, selâm»dır. 26﴿

Meal 27

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 27﴿

Meal 28

Düzgün kiraz ağacı, 28﴿

Meal 29

Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları, 29﴿

Meal 30

Uzamış gölgeler, 30﴿

Meal 31

Çağlayarak akan sular, 31﴿

Meal 32-33

Tükenmeyen ve yasaklanmayan, sayısız meyveler içindedirler; 32-33﴿

Meal 34

Ve kabartılmış döşekler üstündedirler. 34﴿

Meal 35

Gerçekten biz hûrileri apayrı biçimde yeni yarattık. 35﴿

Meal 36-37

Onları, eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kıldık. 36-37﴿

Meal 38

Bütün bunlar sağdakiler içindir. 38﴿

Meal 39

Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir. 39﴿

Meal 40

Birçoğu da sonrakilerdendir. 40﴿

Meal 41

Soldakiler; ne yazık o soldakilere! 41﴿

Meal 42

İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, 42﴿

Meal 43-44

Serin ve hoş olmayan kapkara dumandan bir gölge altındadırlar; 43-44﴿

Meal 45

Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı. 45﴿

Meal 46

Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı. 46﴿

Meal 47

Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz? 47﴿

Meal 48

Önceki atalarımız da mı? 48﴿

Meal 49

De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler, 49﴿

Meal 50

Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır! 50﴿