Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 68﴿

Meal 69

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 69﴿

Meal 70

Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. 70﴿

Meal 71

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 71﴿

Meal 72

Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. 72﴿

Meal 73

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 73﴿

Meal 74

Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 75﴿

Meal 76

Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). 76﴿

Meal 77

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 77﴿

Meal 78

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. 1-2﴿

Meal 3-7

Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır. 3-7﴿

Meal 8

Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir! 8﴿

Meal 9

Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir! 9﴿

Meal 10-11

(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir. 10-11﴿

Meal 12

Onlar, Naîm cennetlerindedirler. 12﴿

Meal 13-14

Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. 13-14﴿

Meal 15-16

Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 15-16﴿
Vâkıa Suresi
535
27 . Cüz

Meal 17-21

Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. 17-21﴿

Meal 22-23

Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır. 22-23﴿

Meal 24

(Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.) 24﴿

Meal 25

Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler. 25﴿

Meal 26

Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler. 26﴿

Meal 27

Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir! 27﴿

Meal 28-34

(Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. 28-34﴿

Meal 35

Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık. 35﴿

Meal 36-38

Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. 36-38﴿

Meal 39-40

Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir. 39-40﴿

Meal 41

Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir! 41﴿

Meal 42-44

Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!.. 42-44﴿

Meal 45

Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. 45﴿

Meal 46

Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. 46﴿

Meal 47

Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?" 47﴿

Meal 48

"Evvelki atalarımız da mı?" 48﴿

Meal 49-50

De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır." 49-50﴿