Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
533
27 . Cüz

Meal 41

Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 41﴿

Meal 42

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 42﴿

Meal 43

Günahkârların yalan saydıkları cehennem işte bu! 43﴿

Meal 44

Onun ateşi ile kaynar su arasında gidip gelirler. 44﴿

Meal 45

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 45﴿

Meal 46

Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. 46﴿

Meal 47

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 47﴿

Meal 48

İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. 48﴿

Meal 49

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 49﴿

Meal 50

İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. 50﴿

Meal 51

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 51﴿

Meal 52

İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. 52﴿

Meal 53

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 53﴿

Meal 54

(Cennettekiler) içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. 54﴿

Meal 55

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 55﴿

Meal 56

Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 56﴿

Meal 57

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 57﴿

Meal 58

Sanki onlar yakut ve mercandır. 58﴿

Meal 59

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 59﴿

Meal 60

İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. 60﴿

Meal 61

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 61﴿

Meal 62

Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 62﴿

Meal 63

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 63﴿

Meal 64

İkisi de yemyeşil. 64﴿

Meal 65

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 65﴿

Meal 66

İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. 66﴿

Meal 67

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 67﴿
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. 68﴿

Meal 69

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 69﴿

Meal 70

Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. 70﴿

Meal 71

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 71﴿

Meal 72

Otağlarına kapanmış hûriler var. 72﴿

Meal 73

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 73﴿

Meal 74

Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 75﴿

Meal 76

Yeşil, hârikulâde güzel yastıklara yaslanmışlardır. 76﴿

Meal 77

Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz? 77﴿

Meal 78

Azamet ve kerem sahibi rabbinin adı ne yücedir! 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Büyük olay gerçekleştiği zaman; 1﴿

Meal 2

Artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. 2﴿

Meal 3

O, alçaltır, yükseltir. 3﴿

Meal 4

Yer şiddetle sarsıldığı zaman; 4﴿

Meal 5-6

Dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği; 5-6﴿

Meal 7

Sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman: 7﴿

Meal 8

Biri, amel defteri sağından verilenlerdir; ne mutlu o sağından verilenlere! 8﴿

Meal 9

Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir; ne bedbaht o solundan verilenler! 9﴿

Meal 10

Önde olanlar; (erdem, amel ve ödülde) önde olanlar; 10﴿

Meal 11-12

İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah’a en yakın olanlardır. 11-12﴿

Meal 13

Çoğu önce gelip geçmişlerden; 13﴿

Meal 14

Birazı da sonrakilerdendir. 14﴿

Meal 15-16

Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. 15-16﴿