Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
533
27 . Cüz

Meal 41

Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 41﴿

Meal 42

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 42﴿

Meal 43

İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir. 43﴿

Meal 44

Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar. 44﴿

Meal 45

Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 45﴿

Meal 46

Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. 46﴿

Meal 47

Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? 47﴿

Meal 48

İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. 48﴿

Meal 49

Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 49﴿

Meal 50

İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. 50﴿

Meal 51

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 51﴿

Meal 52

İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. 52﴿

Meal 53

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 53﴿

Meal 54

Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. 54﴿

Meal 55

Öyleyken Rabinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 55﴿

Meal 56

Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. 56﴿

Meal 57

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 57﴿

Meal 58

Sanki onlar yakut ve mercandırlar. 58﴿

Meal 59

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 59﴿

Meal 60

İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? 60﴿

Meal 61

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 61﴿

Meal 62

Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 62﴿

Meal 63

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 63﴿

Meal 64

Bu cennetler koyu yeşildirler. 64﴿

Meal 65

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 65﴿

Meal 66

İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. 66﴿

Meal 67

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 67﴿
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. 68﴿

Meal 69

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 69﴿

Meal 70

İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır. 70﴿

Meal 71

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 71﴿

Meal 72

Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler vardır. 72﴿

Meal 73

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 73﴿

Meal 74

Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 75﴿

Meal 76

Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel döşemelere yaslanırlar. 76﴿

Meal 77

Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 77﴿

Meal 78

Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet koptuğu zaman, 1﴿

Meal 2

Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur; 2﴿

Meal 3

O, alçaltıcı, yükselticidir. 3﴿

Meal 4

Yer şiddetle sarsıldığı, 4﴿

Meal 5

Dağlar parçalandığı, 5﴿

Meal 6

Dağılıp toz duman haline geldiği, 6﴿

Meal 7

Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, 7﴿

Meal 8

Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere! 8﴿

Meal 9

Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! 9﴿

Meal 10

(Hayırda) önde olanlar,(ecirde de) öndedirler. 10﴿

Meal 11-12

İşte bunlar, naîm cennetlerinde (Allah'a) en yakın olanlardır. 11-12﴿

Meal 13

(Onların) çoğu önceki ümmetlerden, 13﴿

Meal 14

Birazı da sonrakilerdendir. 14﴿

Meal 15-16

Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedir, karşılıklı olarak oturup yaslanırlar. 15-16﴿