Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Rahmân Suresi
533
27 . Cüz

Meal 41

Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. 41﴿

Meal 42

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 42﴿

Meal 43

İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. 43﴿

Meal 44

Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. 44﴿

Meal 45

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 45﴿

Meal 46

Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. 46﴿

Meal 47

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 47﴿

Meal 48

İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. 48﴿

Meal 49

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 49﴿

Meal 50

İçlerinde akan iki pınar vardır. 50﴿

Meal 51

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 51﴿

Meal 52

İkisinde de her meyveden çift çift vardır. 52﴿

Meal 53

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 53﴿

Meal 54

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır. 54﴿

Meal 55

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 55﴿

Meal 56

Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur. 56﴿

Meal 57

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 57﴿

Meal 58

Onlar sanki yakut ve mercandır. 58﴿

Meal 59

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 59﴿

Meal 60

İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. 60﴿

Meal 61

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 61﴿

Meal 62

Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 62﴿

Meal 63

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 63﴿

Meal 64

O iki cennet koyu yeşil renktedir. 64﴿

Meal 65

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 65﴿

Meal 66

İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. 66﴿

Meal 67

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 67﴿
Rahmân Suresi
534
27 . Cüz

Meal 68

İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. 68﴿

Meal 69

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 69﴿

Meal 70

Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. 70﴿

Meal 71

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 71﴿

Meal 72

Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. 72﴿

Meal 73

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 73﴿

Meal 74

Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. 74﴿

Meal 75

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 75﴿

Meal 76

Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). 76﴿

Meal 77

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 77﴿

Meal 78

Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. 78﴿

Vâkıa Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. 1-2﴿

Meal 3-7

Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır. 3-7﴿

Meal 8

Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir! 8﴿

Meal 9

Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir! 9﴿

Meal 10-11

(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir. 10-11﴿

Meal 12

Onlar, Naîm cennetlerindedirler. 12﴿

Meal 13-14

Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. 13-14﴿

Meal 15-16

Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 15-16﴿