Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Neml Suresi
383
20 . Cüz

Meal 64

Peki ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı (durmaksızın) tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah’tan başka bir tanrı mı? De ki: "Eğer doğru söylüyorsanız kesin delilinizi getirin bakalım!" 64﴿

Meal 65

De ki: "Allah’tan başka göklerde olsun yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez." Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. 65﴿

Meal 66

Hayır, onların âhiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır; dahası, bu hususta şüphe içindedirler; bunun da ötesinde onlar âhiretten yana kördürler. 66﴿

Meal 67

İnkârcılar dediler ki: "Sahi, biz ve atalarımız toprak olunca mı diriltilip (hayat alanına) çıkarılacak mışız? 67﴿

Meal 68

Doğrusu bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştı. Ama bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir." 68﴿

Meal 69

De ki: "Yeryüzünde dolaşın da günahkârların sonu nice oldu, görün!" 69﴿

Meal 70

Sen de onların yüzünden üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da canını sıkma. 70﴿

Meal 71

"Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diye soruyorlar. 71﴿

Meal 72

De ki: "Çabucak gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de tepenize inmek üzeredir." 72﴿

Meal 73

Şüphesiz rabbin insanlara karşı lutuf sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler. 73﴿

Meal 74

Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette bilir. 74﴿

Meal 75

Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. 75﴿

Meal 76

Doğrusu bu Kur’an, İsrâiloğulları’na, üzerinde anlaşamadıkları pek çok şeyi açıklamaktadır. 76﴿
Neml Suresi
384
20 . Cüz

Meal 77

Şüphesiz o, müminler için bir hidayet rehberi ve bir rahmettir. 77﴿

Meal 78

Gerçek şu ki rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir. 78﴿

Meal 79

O halde sen Allah’a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. 79﴿

Meal 80

Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. 80﴿

Meal 81

Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen (çağrını) ancak âyetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. 81﴿

Meal 82

Söylenen (kıyamet) başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir yaratık çıkarırız da insanların âyetlerimize kesin bir şekilde iman etmedikleri konusunda onlarla konuşur. 82﴿

Meal 83

O gün her ümmet içinden, âyetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde (hesap yerine) sevkedilirler. 83﴿

Meal 84

Nihayet oraya geldikleri zaman Allah buyurur: "Siz benim âyetlerimi, ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse yaptığınız neydi?" 84﴿

Meal 85

Zulme saptıkları için kendileri hakkındaki söz gerçekleşmiştir; artık konuşamazlar. 85﴿

Meal 86

Dinlensinler diye geceyi yarattığımızı, gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda ibretler vardır. 86﴿

Meal 87

Sûrun üflendiği gün, Allah’ın diledikleri dışında, göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılır, hepsi boyunları bükük olarak O’na gelirler. 87﴿

Meal 88

Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. 88﴿