Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur. 45-46﴿

Meal 47

Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir. 47﴿

Meal 48

Çok veren de O’dur, az veren de. 48﴿

Meal 49

Şi‘râ yıldızının rabbi de O’dur. 49﴿

Meal 50

Eski Âd kavmini helâk eden de O’dur. 50﴿

Meal 51

Semûd’u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan! 51﴿

Meal 52

Bunlardan da önce Nûh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. 52﴿

Meal 53

Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helâk etti. 53﴿

Meal 54

Onları üzerilerine yağan felâketlere gömdü! 54﴿

Meal 55

Artık rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? 55﴿

Meal 56

Bu (Kur’an) da öncekiler bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. 57﴿

Meal 58

Onu Allah’tan başka ortaya çıkaracak yoktur. 58﴿

Meal 59

Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? 59﴿

Meal 60

Ağlayacağınıza gülüyorsunuz! 60﴿

Meal 61

Ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. 61﴿

Meal 62

Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mûcize görseler hemen yüz çevirip, "Bu öteden beri bilinen bir sihir!" derler. 2﴿

Meal 3

Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir. 3﴿

Meal 4

Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi; 4﴿

Meal 5

Eksiksiz bir hikmet! Ama uyarılar fayda vermiyor. 5﴿

Meal 6

Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağrıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde; 6﴿
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 7-8

Gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar, "Bu, gerçekten zor bir gün!" derler. 7-8﴿

Meal 9

Bunlardan önce Nûh’un kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar, "Delinin biri!" dediler ve o görevinden alıkondu. 9﴿

Meal 10

Bunun üzerine Nûh, "Artık yenik düştüm; yardımını esirgeme!" diye rabbine yalvardı. 10﴿

Meal 11

Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. 11﴿

Meal 12

Yerden de sular fışkırttık; derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. 12﴿

Meal 13

Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. 13﴿

Meal 14

Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu, kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükâfat olmak üzere. 14﴿

Meal 15

Andolsun, bunu bir ibret levhası olarak bıraktık; ibret alacak yok mu? 15﴿

Meal 16

Azabım ve uyarılarım nasılmış görün! 16﴿

Meal 17

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi de (peygamberlerini) yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 18﴿

Meal 19

Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. 19﴿

Meal 20

İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. 20﴿

Meal 21

Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın! 21﴿

Meal 22

Andolsun ki Kur’an’ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? 22﴿

Meal 23

Semûd kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. 23﴿

Meal 24

Dediler ki: "İçimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. 24﴿

Meal 25

İlâhî mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır o, yalancının, küstahın biri!" 25﴿

Meal 26

Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler! 26﴿

Meal 27

(Allah Sâlih peygambere şöyle buyurdu:) "Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. 27﴿