Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. 45-46﴿

Meal 47

Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 47﴿

Meal 48

Zengin eden de yoksul kılan da O'dur. 48﴿

Meal 49

Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. 49﴿

Meal 50

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti. 50﴿

Meal 51

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı. 51﴿

Meal 52

Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti). 52﴿

Meal 53

Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. 53﴿

Meal 54

Onların başına getireceğini getirdi! 54﴿

Meal 55

Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. 55﴿

Meal 56

İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Yaklaşan yaklaştı. 57﴿

Meal 58

Onu (vaktini) Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. 58﴿

Meal 59

Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? 59﴿

Meal 60

Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! 60﴿

Meal 61

Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! 61﴿

Meal 62

Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin! 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler. 2﴿

Meal 3

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. 3﴿

Meal 4

Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. 4﴿

Meal 5

Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir! 5﴿

Meal 6

Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. 6﴿
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 7-8

Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde ve dâvetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler. 7-8﴿

Meal 9

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı. 9﴿

Meal 10

Bunun üzerine, Rabbine: Ben yenik düştüm, bana yardım et! diyerek yalvardı. 10﴿

Meal 11

Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık. 11﴿

Meal 12

Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. (Her iki) su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti. 12﴿

Meal 13

Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik. 13﴿

Meal 14

İnkâr edilmiş olana (Nuh'a) bir mükâfat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. 14﴿

Meal 15

Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? 15﴿

Meal 16

Benim azabım ve uyarılarım nasılmış! 16﴿

Meal 17

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi (Peygamberleri Hûd'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler). 18﴿

Meal 19

Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik. 19﴿

Meal 20

O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. 20﴿

Meal 21

Nasılmış benim azabım ve uyarılarım! 21﴿

Meal 22

Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? 22﴿

Meal 23

Semûd kavmi de uyarıcıları yalanladı. 23﴿

Meal 24

«Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz» dediler. 24﴿

Meal 25

«Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir» (dediler.) 25﴿

Meal 26

Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. 26﴿

Meal 27

Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. 27﴿