Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır. 45-46﴿

Meal 47

Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 47﴿

Meal 48

Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. 48﴿

Meal 49

Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir. 49﴿

Meal 50-51

Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. 50-51﴿

Meal 52

Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. 52﴿

Meal 53-54

O, "Mu'tefike"yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. 53-54﴿

Meal 55

O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!). 55﴿

Meal 56

Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı. 57﴿

Meal 58

Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. 58﴿

Meal 59-61

Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? 59-61﴿

Meal 62

Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir" derler. 2﴿

Meal 3

Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir. 3﴿

Meal 4

Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. 4﴿

Meal 5

Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor! 5﴿

Meal 6-7

O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. 6-7﴿
Kamer Suresi
529
27 . Cüz

Meal 6-7

O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. 6-7﴿

Meal 8

Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" derler. 8﴿

Meal 9

Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu. 9﴿

Meal 10

O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti. 10﴿

Meal 11

Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. 11﴿

Meal 12

Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. 12﴿

Meal 13

Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. 13﴿

Meal 14

Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. 14﴿

Meal 15

Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? 15﴿

Meal 16

Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)! 16﴿

Meal 17

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 17﴿

Meal 18

Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış! 18﴿

Meal 19

Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. 19﴿

Meal 20

İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. 20﴿

Meal 21

Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)! 21﴿

Meal 22

Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? 22﴿

Meal 23-24

Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz." 23-24﴿

Meal 25

"Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir." 25﴿

Meal 26

Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık! 26﴿

Meal 27

(Salih'e şöyle demiştik:) "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret." 27﴿