Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Âhirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. 27﴿

Meal 28

Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok; sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. 28﴿

Meal 29

O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. 29﴿

Meal 30

İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen rabbindir, doğru yolu bulanı da en iyi bilen O’dur. 30﴿

Meal 31-32

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek; iyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O’dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın! Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur. 31-32﴿

Meal 33

Gördün mü o yüz çevireni; 33﴿

Meal 34

Azıcık verip sonra keseni! 34﴿

Meal 35

Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa Mûsâ’nın ve ahde vefa örneği İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? 36-37﴿

Meal 38

Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. 38﴿

Meal 39

İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. 39﴿

Meal 40

Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

En sonunda yalnız rabbine varılacaktır. 42﴿

Meal 43

Güldüren de O’dur, ağlatan da. 43﴿

Meal 44

Öldüren de O’dur, yaşatan da. 44﴿
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Rahime atıldığı zaman nutfeden (embriyo) erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O’dur. 45-46﴿

Meal 47

Öteki yaratma da (öldükten sonra diriltme) O’na aittir. 47﴿

Meal 48

Çok veren de O’dur, az veren de. 48﴿

Meal 49

Şi‘râ yıldızının rabbi de O’dur. 49﴿

Meal 50

Eski Âd kavmini helâk eden de O’dur. 50﴿

Meal 51

Semûd’u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan! 51﴿

Meal 52

Bunlardan da önce Nûh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. 52﴿

Meal 53

Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helâk etti. 53﴿

Meal 54

Onları üzerilerine yağan felâketlere gömdü! 54﴿

Meal 55

Artık rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? 55﴿

Meal 56

Bu, önceki uyarıları yapanlar nevinden bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. 57﴿

Meal 58

Onu Allah’tan başka ortaya çıkaracak yoktur. 58﴿

Meal 59

Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? 59﴿

Meal 60

Ağlayacağınıza gülüyorsunuz! 60﴿

Meal 61

Ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. 61﴿

Meal 62

Haydi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mûcize görseler hemen yüz çevirip, "Bu öteden beri bilinen bir sihir!" derler. 2﴿

Meal 3

Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular; oysa her iş yerli yerindedir. 3﴿

Meal 4

Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi; 4﴿

Meal 5

Eksiksiz bir hikmet! Ama uyarılar fayda vermiyor. 5﴿

Meal 6

Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağrıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde; 6﴿