Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. 27﴿

Meal 28

Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. 28﴿

Meal 29

Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. 29﴿

Meal 30

İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. 30﴿

Meal 31

Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir. 31﴿

Meal 32

Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. 32﴿

Meal 33

Gördün mü arkasını döneni? 33﴿

Meal 34

Azıcık verip sonra vermemekte direneni? 34﴿

Meal 35

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? 36-37﴿

Meal 38

Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. 38﴿

Meal 39

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 39﴿

Meal 40

Ve çalışması da ileride görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. 42﴿

Meal 43

Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. 43﴿

Meal 44

Öldüren de dirilten de O'dur. 44﴿
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Şurası muhakkak ki (rahime) atıldığında nutfeden, erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. 45-46﴿

Meal 47

Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 47﴿

Meal 48

Zengin eden de yoksul kılan da O'dur. 48﴿

Meal 49

Doğrusu Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. 49﴿

Meal 50

Ve şüphesiz ki önceki Âd kavmini O helâk etti. 50﴿

Meal 51

Semûd'u da (O helâk etti) ve geriye hiçbir şey bırakmadı. 51﴿

Meal 52

Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti). 52﴿

Meal 53

Altüst olan şehirleri de o böyle yaptı. 53﴿

Meal 54

Onların başına getireceğini getirdi! 54﴿

Meal 55

Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. 55﴿

Meal 56

İşte bu ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Yaklaşan yaklaştı. 57﴿

Meal 58

Onu (vaktini) Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. 58﴿

Meal 59

Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? 59﴿

Meal 60

Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! 60﴿

Meal 61

Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! 61﴿

Meal 62

Haydi Allah'a secde edip O'na kulluk edin! 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler. 2﴿

Meal 3

Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır. 3﴿

Meal 4

Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir. 4﴿

Meal 5

Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir! 5﴿

Meal 6

Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir. 6﴿