Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar. 27﴿

Meal 28

Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. 28﴿

Meal 29

Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. 29﴿

Meal 30

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir. 30﴿

Meal 31

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir. 31﴿

Meal 32

Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. 32﴿

Meal 33-34

Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü? 33-34﴿

Meal 35

Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? 36-37﴿

Meal 38

Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. 38﴿

Meal 39

İnsan için ancak çalıştığı vardır. 39﴿

Meal 40

Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

Şüphesiz en son varış Rabbinedir. 42﴿

Meal 43

Şüphesiz O güldürür ve ağlatır. 43﴿

Meal 44

Şüphesiz O öldürür ve diriltir. 44﴿
Necm Suresi
528
27 . Cüz

Meal 45-46

Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır. 45-46﴿

Meal 47

Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 47﴿

Meal 48

Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. 48﴿

Meal 49

Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir. 49﴿

Meal 50-51

Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. 50-51﴿

Meal 52

Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. 52﴿

Meal 53-54

O, "Mu'tefike"yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. 53-54﴿

Meal 55

O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!). 55﴿

Meal 56

Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56﴿

Meal 57

Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı. 57﴿

Meal 58

Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. 58﴿

Meal 59-61

Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? 59-61﴿

Meal 62

Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. 62﴿

Kamer Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. 1﴿

Meal 2

Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir" derler. 2﴿

Meal 3

Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir. 3﴿

Meal 4

Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. 4﴿

Meal 5

Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor! 5﴿

Meal 6-7

O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. 6-7﴿