Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
526
27 . Cüz

Meal 1-2

Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. 1-2﴿

Meal 3

Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. 3﴿

Meal 4

O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. 4﴿

Meal 5-7

Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri (Cebrâil) öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. 5-7﴿

Meal 8

Sonra yaklaştıkça yaklaştı. 8﴿

Meal 9

Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu. 9﴿

Meal 10

Böylece Allah, kuluna vahyini iletti. 10﴿

Meal 11

Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. 11﴿

Meal 12

Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? 12﴿

Meal 13-14

Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. 13-14﴿

Meal 15

Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. 15﴿

Meal 16

O an sidreyi bürüyen bürümüştü. 16﴿

Meal 17

Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. 17﴿

Meal 18

Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü. 18﴿

Meal 19-20

Gördünüz değil mi (âciz durumdaki) Lât’ı, Uzzâ’yı ve üçüncüsü olan diğerini, Menât’ı? 19-20﴿

Meal 21

Erkek çocuklar size de kız çocuklar O’na öyle mi? 21﴿

Meal 22

Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim! 22﴿

Meal 23

Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar (putperestler) sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. 23﴿

Meal 24

İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? 24﴿

Meal 25

Âhiret de Allah’ındır, dünya da. 25﴿

Meal 26

Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. 26﴿
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Âhirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. 27﴿

Meal 28

Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok; sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. 28﴿

Meal 29

O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. 29﴿

Meal 30

İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen rabbindir, doğru yolu bulanı da en iyi bilen O’dur. 30﴿

Meal 31-32

Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek; iyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O’dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın! Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur. 31-32﴿

Meal 33

Gördün mü o yüz çevireni; 33﴿

Meal 34

Azıcık verip sonra keseni! 34﴿

Meal 35

Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa Mûsâ’nın ve ahde vefa örneği İbrâhim’in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? 36-37﴿

Meal 38

Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. 38﴿

Meal 39

İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. 39﴿

Meal 40

Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

En sonunda yalnız rabbine varılacaktır. 42﴿

Meal 43

Güldüren de O’dur, ağlatan da. 43﴿

Meal 44

Öldüren de O’dur, yaşatan da. 44﴿