Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
526
27 . Cüz

Meal 1-3

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. 1-3﴿

Meal 4

O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. 4﴿

Meal 5-7

Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu. 5-7﴿

Meal 8-9

Sonra (Muhammed'e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. 8-9﴿

Meal 10-11

Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. 10-11﴿

Meal 12

Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? 12﴿

Meal 13-14

Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. 13-14﴿

Meal 15

Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır. 15﴿

Meal 16

Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. 16﴿

Meal 17

Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. 17﴿

Meal 18

Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. 18﴿

Meal 19

Gördünüz mü o Lât ve Uzzâ'yı? 19﴿

Meal 20

Ve üçüncüleri olan ötekini, Menât'ı. 20﴿

Meal 21

Demek erkek size, dişi O'na öyle mi? 21﴿

Meal 22

O zaman bu, insafsızca bir taksim! 22﴿

Meal 23

Bunlar (putlar), sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzusuna uyuyorlar. Halbuki kendilerine Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir. 23﴿

Meal 24

Yoksa insan, her arzu ettiği şeye sahip mi olacaktır? 24﴿

Meal 25

Ahiret de dünya da Allah'ındır. 25﴿

Meal 26

Göklerde nice melek var ki onların şefaatleri, dilediği ve hoşnut olduğu kimse için Allah'ın izin vermesi dışında, bir işe yaramaz. 26﴿
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Ahirete inanmayanlar, meleklere dişilerin adlarını takıyorlar. 27﴿

Meal 28

Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. 28﴿

Meal 29

Onun için sen bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere yüz verme. 29﴿

Meal 30

İşte onların erişebilecekleri bilgi budur. Şüphesiz ki senin Rabbin, evet O, yolundan sapanı daha iyi bilir; O, hidayette olanı da çok iyi bilir. 30﴿

Meal 31

Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu, Allah'ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir. 31﴿

Meal 32

Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir. 32﴿

Meal 33

Gördün mü arkasını döneni? 33﴿

Meal 34

Azıcık verip sonra vermemekte direneni? 34﴿

Meal 35

Acaba gaybın bilgisi kendi yanındadır da o görüyor mu? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi? 36-37﴿

Meal 38

Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenemez. 38﴿

Meal 39

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 39﴿

Meal 40

Ve çalışması da ileride görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. 42﴿

Meal 43

Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. 43﴿

Meal 44

Öldüren de dirilten de O'dur. 44﴿