Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Necm Suresi
526
27 . Cüz

Meal 1-2

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. 1-2﴿

Meal 3

O, nefis arzusu ile konuşmaz. 3﴿

Meal 4

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. 4﴿

Meal 5-7

(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu. 5-7﴿

Meal 8

Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. 8﴿

Meal 9

(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu. 9﴿

Meal 10

Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. 10﴿

Meal 11

Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı. 11﴿

Meal 12

(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? 12﴿

Meal 13

Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. 13﴿

Meal 14

Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. 14﴿

Meal 15

Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır. 15﴿

Meal 16

O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. 16﴿

Meal 17

Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı. 17﴿

Meal 18

Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. 18﴿

Meal 19-20

Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? 19-20﴿

Meal 21

Erkek size de, dişi O'na mı? 21﴿

Meal 22

Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. 22﴿

Meal 23

Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir. 23﴿

Meal 24

Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? 24﴿

Meal 25

Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır. 25﴿

Meal 26

Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. 26﴿
Necm Suresi
527
27 . Cüz

Meal 27

Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar. 27﴿

Meal 28

Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. 28﴿

Meal 29

Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. 29﴿

Meal 30

İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir. 30﴿

Meal 31

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir. 31﴿

Meal 32

Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. 32﴿

Meal 33-34

Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü? 33-34﴿

Meal 35

Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? 35﴿

Meal 36-37

Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? 36-37﴿

Meal 38

Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. 38﴿

Meal 39

İnsan için ancak çalıştığı vardır. 39﴿

Meal 40

Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. 40﴿

Meal 41

Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir. 41﴿

Meal 42

Şüphesiz en son varış Rabbinedir. 42﴿

Meal 43

Şüphesiz O güldürür ve ağlatır. 43﴿

Meal 44

Şüphesiz O öldürür ve diriltir. 44﴿