Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31

İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. 31﴿

Meal 32

Bahçeler, üzüm bağları; 32﴿

Meal 33

Gencecik yaşıt kızlar; 33﴿

Meal 34

İçki dolu kadehler. 34﴿

Meal 35

Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. 35﴿

Meal 36

Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır. 36﴿

Meal 37

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, rahmândır. İnsanlar O’nun huzurunda (izinsiz ve asılsız) konuşmaya yetkili olamayacaklar; 37﴿

Meal 38

Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, rahmânın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak; konuşan da doğruyu söyleyecektir. 38﴿

Meal 39

İşte bu, kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse rabbine varan bir yol tutsun. 39﴿

Meal 40

Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkârcının da, "Keşke toprak olsaydım!" diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere; 1﴿

Meal 2

Sâkin ve düzenli hareket edenlere; 2﴿

Meal 3

Yüzdükçe yüzenlere; 3﴿

Meal 4

Yarıştıkça yarışanlara; 4﴿

Meal 5

Emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere! 5﴿

Meal 6

O gün şiddetle sarsan sarsar; 6﴿

Meal 7

Onu ikinci sarsıntı izler! 7﴿

Meal 8

İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. 8﴿

Meal 9

(İnsanların) gözlerine korku çöker. 9﴿

Meal 10-11

(İnkârcılar), "Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuş iken mi?" diyorlar. 10-11﴿

Meal 12

Ve ekliyorlar: "O zaman bu, (bizim için) ziyanlı bir dönüş olur!" 12﴿

Meal 13

Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. 13﴿

Meal 14

Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar! 14﴿
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

Sana Mûsâ’nın haberi geldi mi? 15﴿

Meal 16

Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ’da şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

"Firavun’a git! O hakikaten azdı." 17﴿

Meal 18-19

De ki: "Arınmayı ve seni rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece O’na saygılı davranırsın." 18-19﴿

Meal 20

Ve Mûsâ ona en büyük mûcizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. 21﴿

Meal 22

Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. 22﴿

Meal 23

Derhal adamlarını toplayıp seslendi: 23﴿

Meal 24

"Ben sizin en yüce rabbinizim!" dedi. 24﴿

Meal 25

Allah da ona ibretlik dünya ve âhiret cezası verdi. 25﴿

Meal 26

Elbette bunda Allah’a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır! 26﴿

Meal 27

Şimdi, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. 27﴿

Meal 28

Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. 28﴿

Meal 29

Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 29﴿

Meal 30

Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. 30﴿

Meal 31

Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. 31﴿

Meal 32

Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 32﴿

Meal 33

Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. 33﴿

Meal 34

O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde; 34﴿

Meal 35

O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak; 35﴿

Meal 36

Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. 36﴿

Meal 37-38

Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; 37-38﴿

Meal 39

Cehennem işte onun için tek barınaktır. 39﴿

Meal 40-41

Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. 40-41﴿

Meal 42

"Ne zaman gelip çatacak?" diye sana kıyameti sorarlar. 42﴿

Meal 43

Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki! 43﴿

Meal 44

Onun hakkındaki nihaî bilgi rabbine aittir. 44﴿

Meal 45

Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. 45﴿

Meal 46

Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. 46﴿