Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31-34

Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. 31-34﴿

Meal 35

Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler. 35﴿

Meal 36

Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır. 36﴿

Meal 37

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. 37﴿

Meal 38

Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler. 38﴿

Meal 39

İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. 39﴿

Meal 40

Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; 1-5﴿

Meal 6-9

Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. 6-9﴿

Meal 10-11

«Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler. 10-11﴿

Meal 12

«O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur» dediler. 12﴿

Meal 13

Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar. 13﴿

Meal 14

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. 14﴿
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

(Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi? 15﴿

Meal 16

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

Firavun'a git! Çünkü o çok azdı. 17﴿

Meal 18-19

De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. 18-19﴿

Meal 20

Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

(O ise) hemen yalanladı ve isyan etti. 21﴿

Meal 22

Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. 22﴿

Meal 23

Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: 23﴿

Meal 24

Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. 24﴿

Meal 25

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. 25﴿

Meal 26

Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. 26﴿

Meal 27-29

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 27-29﴿

Meal 30-33

Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 30-33﴿

Meal 34-36

Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. 34-36﴿

Meal 37-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. 37-39﴿

Meal 40-41

Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır. 40-41﴿

Meal 42

Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) 42﴿

Meal 43

Sen onu nereden bilip bildireceksin! 43﴿

Meal 44

Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir. 44﴿

Meal 45

Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. 45﴿

Meal 46

Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. 46﴿