Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31-34

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. 31-34﴿

Meal 35

Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. 35﴿

Meal 36-38

Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. 36-38﴿

Meal 39

İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 39﴿

Meal 40

Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, 1﴿

Meal 2

Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara, 2﴿

Meal 3

Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, 3﴿

Meal 4

Derken, öne geçenlere, 4﴿

Meal 5

Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz). 5﴿

Meal 6-7

Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. 6-7﴿

Meal 8

O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır. 8﴿

Meal 9

Onların gözleri (korku ile) inecektir. 9﴿

Meal 10

Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?" 10﴿

Meal 11

"Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?" 11﴿

Meal 12

"Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler. 12﴿

Meal 13

Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir. 13﴿

Meal 14

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. 14﴿
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

(Ey Muhammed!) Mûsâ'nın haberi sana geldi mi? 15﴿

Meal 16

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

"Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır." 17﴿

Meal 18

"Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin? 18﴿

Meal 19

Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!" 19﴿

Meal 20

Derken Mûsâ O'na en büyük mucizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti. 21﴿

Meal 22

Sonra sırt dönüp koşarak gitti. 22﴿

Meal 23

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: 23﴿

Meal 24

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. 24﴿

Meal 25

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı. 25﴿

Meal 26

Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. 26﴿

Meal 27

(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. 27﴿

Meal 28

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. 28﴿

Meal 29

O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. 29﴿

Meal 30

Ardından yeri düzenleyip döşedi. 30﴿

Meal 31

Ondan suyunu ve merasını çıkardı. 31﴿

Meal 32

Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 32﴿

Meal 33

Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. 33﴿

Meal 34-35

En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. 34-35﴿

Meal 36

Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. 36﴿

Meal 37-39

Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. 37-39﴿

Meal 40-41

Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. 40-41﴿

Meal 42

Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. 42﴿

Meal 43

Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? 43﴿

Meal 44

Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. 44﴿

Meal 45

Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın. 45﴿

Meal 46

Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. 46﴿