Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? 2-3﴿

Meal 4

Hayır! İleride bilecekler! 4﴿

Meal 5

Hayır hayır! Yakında bilecekler! 5﴿

Meal 6-7

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri tutan) kazıklar yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizi çifter çifter yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi (uyku için) örtü yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık. 12﴿

Meal 13

Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. 17﴿

Meal 18

Sûra üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz; 18﴿

Meal 19

Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-22

Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir; 21-22﴿

Meal 23-26

Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın (yaptıklarına) uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. 23-26﴿

Meal 27

Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. 27﴿

Meal 28

Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. 28﴿

Meal 29

Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. 29﴿

Meal 30

Tadın artık! Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. 30﴿
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31

İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. 31﴿

Meal 32

Bahçeler, üzüm bağları; 32﴿

Meal 33

Gencecik yaşıt kızlar; 33﴿

Meal 34

İçki dolu kadehler. 34﴿

Meal 35

Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. 35﴿

Meal 36

Bunlar rabbinin bol bol lutfettiği karşılıktır, bağıştır. 36﴿

Meal 37

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların rabbidir. O, rahmândır. İnsanlar O’nun huzurunda (izinsiz ve asılsız) konuşmaya yetkili olamayacaklar; 37﴿

Meal 38

Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, rahmânın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak; konuşan da doğruyu söyleyecektir. 38﴿

Meal 39

İşte bu, kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse rabbine varan bir yol tutsun. 39﴿

Meal 40

Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkârcının da, "Keşke toprak olsaydım!" diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere; 1﴿

Meal 2

Sâkin ve düzenli hareket edenlere; 2﴿

Meal 3

Yüzdükçe yüzenlere; 3﴿

Meal 4

Yarıştıkça yarışanlara; 4﴿

Meal 5

Emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere! 5﴿

Meal 6

O gün şiddetle sarsan sarsar; 6﴿

Meal 7

Onu ikinci sarsıntı izler! 7﴿

Meal 8

İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. 8﴿

Meal 9

(İnsanların) gözlerine korku çöker. 9﴿

Meal 10-11

(İnkârcılar), "Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuş iken mi?" diyorlar. 10-11﴿

Meal 12

Ve ekliyorlar: "O zaman bu, (bizim için) ziyanlı bir dönüş olur!" 12﴿

Meal 13

Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. 13﴿

Meal 14

Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar! 14﴿