Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

(İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? 2-3﴿

Meal 4

Hayır! Anlayacaklar! 4﴿

Meal 5

Yine hayır! Onlar anlayacaklar! 5﴿

Meal 6-7

Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizi çifter çifter yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu bir dinlenme kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi bir örtü yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. 12﴿

Meal 13

(Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. 17﴿

Meal 18

Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz; 18﴿

Meal 19

Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur; 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-22

Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. 21-22﴿

Meal 23-26

(Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. 23-26﴿

Meal 27

Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı. 27﴿

Meal 28

Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. 28﴿

Meal 29

Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. 29﴿

Meal 30

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. 30﴿
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31-34

Şüphesiz takvâ sahipleri için umulanı buldukları yer, bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar, içki dolu kâseler vardır. 31-34﴿

Meal 35

Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler. 35﴿

Meal 36

Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır. 36﴿

Meal 37

O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir. 37﴿

Meal 38

Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler. 38﴿

Meal 39

İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. 39﴿

Meal 40

Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi: «Keşke toprak olsaydım!» diyecektir. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-5

Söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, iş düzenleyenlere andolsun; 1-5﴿

Meal 6-9

Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür. 6-9﴿

Meal 10-11

«Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra mı?» derler. 10-11﴿

Meal 12

«O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur» dediler. 12﴿

Meal 13

Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar. 13﴿

Meal 14

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. 14﴿