Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? 2-3﴿

Meal 4

Hayır, ileride bilecekler. 4﴿

Meal 5

Yine hayır; ileride bilecekler. 5﴿

Meal 6-7

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 12﴿

Meal 13

Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. 17﴿

Meal 18

Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. 18﴿

Meal 19

Gök açılır ve kapı kapı olur. 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-23

Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. 21-23﴿

Meal 24

Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! 24﴿

Meal 25-26

Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. 25-26﴿

Meal 27

Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. 27﴿

Meal 28

Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. 28﴿

Meal 29

Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik. 29﴿

Meal 30

Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız." 30﴿
Nebe Suresi
583
30 . Cüz

Meal 31-34

Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. 31-34﴿

Meal 35

Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. 35﴿

Meal 36-38

Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. 36-38﴿

Meal 39

İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 39﴿

Meal 40

Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. 40﴿

Naziât Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 46 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâzi’ât”kelimesinden almıştır. Nâzi’ât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir.Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuedilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Andolsun (kâfirlerin ruhlarını) şiddetle çekip çıkaranlara, 1﴿

Meal 2

Andolsun (mü'minlerin ruhlarını) kolaylıkla alanlara, 2﴿

Meal 3

Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, 3﴿

Meal 4

Derken, öne geçenlere, 4﴿

Meal 5

Nihayet işi çekip çevirenlere (ki, mutlaka tekrar diriltileceksiniz). 5﴿

Meal 6-7

Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. 6-7﴿

Meal 8

O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle çarpacaktır. 8﴿

Meal 9

Onların gözleri (korku ile) inecektir. 9﴿

Meal 10

Şöyle derler: "Biz gerçekten gerisingeriye eski halimize mi döndürüleceğiz?" 10﴿

Meal 11

"Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?" 11﴿

Meal 12

"Öyle ise bu hüsran dolu bir dönüştür" dediler. 12﴿

Meal 13

Halbuki o, bir haykırıştan (sûr'un üfürülmesinden) ibarettir. 13﴿

Meal 14

Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. 14﴿