Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

Sana Mûsâ’nın haberi geldi mi? 15﴿

Meal 16

Rabbi ona kutsal vadi Tuvâ’da şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

"Firavun’a git! O hakikaten azdı." 17﴿

Meal 18-19

De ki: "Arınmayı ve seni rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece O’na saygılı davranırsın." 18-19﴿

Meal 20

Ve Mûsâ ona en büyük mûcizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. 21﴿

Meal 22

Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. 22﴿

Meal 23

Derhal adamlarını toplayıp seslendi: 23﴿

Meal 24

"Ben sizin en yüce rabbinizim!" dedi. 24﴿

Meal 25

Allah da ona ibretlik dünya ve âhiret cezası verdi. 25﴿

Meal 26

Elbette bunda Allah’a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır! 26﴿

Meal 27

Şimdi, sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. 27﴿

Meal 28

Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. 28﴿

Meal 29

Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 29﴿

Meal 30

Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. 30﴿

Meal 31

Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. 31﴿

Meal 32

Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 32﴿

Meal 33

Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. 33﴿

Meal 34

O büyük felâket (kıyamet) geldiğinde; 34﴿

Meal 35

O gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak; 35﴿

Meal 36

Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. 36﴿

Meal 37-38

Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; 37-38﴿

Meal 39

Cehennem işte onun için tek barınaktır. 39﴿

Meal 40-41

Rabbinin huzurunda (hesap vermekten) korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. 40-41﴿

Meal 42

"Ne zaman gelip çatacak?" diye sana kıyameti sorarlar. 42﴿

Meal 43

Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki! 43﴿

Meal 44

Onun hakkındaki nihaî bilgi rabbine aittir. 44﴿

Meal 45

Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. 45﴿

Meal 46

Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. 46﴿
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Suratını astı, yüzünü çevirdi. 1﴿

Meal 2

Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. 2﴿

Meal 3

Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı. 3﴿

Meal 4

Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. 4﴿

Meal 5-6

Sen ise kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. 5-6﴿

Meal 7

Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin! 7﴿

Meal 8-10

Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun! 8-10﴿

Meal 11

Hayır! Şüphesiz bu âyetler birer öğüttür. 11﴿

Meal 12

Dileyen ondan öğüt alır. 12﴿

Meal 13

O, mukaddes sayfalardadır; 13﴿

Meal 14

Yüce makamlara kaldırılmış, tertemiz sayfalarda. 14﴿

Meal 15-16

Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. 15-16﴿

Meal 17

Kahrolası o insan! Ne kadar da inkârcı! 17﴿

Meal 18

(Bir düşünse) Allah onu neden yarattı? 18﴿

Meal 19

Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. 21﴿

Meal 22

Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. 22﴿

Meal 23

Hayır! İnsan, Allah’ın emrettiğini yapmadı. 23﴿

Meal 24

İnsan yediğine bir bakıp düşünsün! 24﴿

Meal 25

Biz bolca su indirdik. 25﴿

Meal 26

Sonra toprağı uygun şekilde yardık. 26﴿

Meal 27

Oradan ekinler bitirdik. 27﴿

Meal 28

Üzüm bağları, sebzeler; 28﴿

Meal 29

Zeytin ve hurma ağaçları; 29﴿

Meal 30

Gür ağaçlı bahçeler; 30﴿

Meal 31

Meyveler ve çayırlar; 31﴿

Meal 32

Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. 32﴿

Meal 33

Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 33﴿