Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

(Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi? 15﴿

Meal 16

Kutsal vâdi Tuvâ'da Rabbi ona şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

Firavun'a git! Çünkü o çok azdı. 17﴿

Meal 18-19

De ki: Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın. 18-19﴿

Meal 20

Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

(O ise) hemen yalanladı ve isyan etti. 21﴿

Meal 22

Sonra (inkâr için) olanca çabasını göstermek üzere sırtını döndü. 22﴿

Meal 23

Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı: 23﴿

Meal 24

Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi. 24﴿

Meal 25

Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı. 25﴿

Meal 26

Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. 26﴿

Meal 27-29

Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti, onu yükseltip düzene koydu. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. 27-29﴿

Meal 30-33

Ondan sonra da yerküreyi döşedi. Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere, yerden suyunu ve otlağını çıkardı ve dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 30-33﴿

Meal 34-36

Her şeyi alt üst eden o büyük felâket geldiği vakit, insan dünyada iken ne için çalıştığını hatırlar. Cehennem de gören her kişiye açıklığı ile gösterilir. 34-36﴿

Meal 37-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır. 37-39﴿

Meal 40-41

Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegâne barınaktır. 40-41﴿

Meal 42

Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.) 42﴿

Meal 43

Sen onu nereden bilip bildireceksin! 43﴿

Meal 44

Onun nihaî ilmi yalnız Rabbine aittir. 44﴿

Meal 45

Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. 45﴿

Meal 46

Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar. 46﴿
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-4

(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi. (Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt ona fayda verecek. 1-4﴿

Meal 5-7

Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. 5-7﴿

Meal 8-10

Fakat koşarak ve (Allah'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. 8-10﴿

Meal 11-16

Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır. 11-16﴿

Meal 17

Kahrolası insan! Ne inkârcıdır! 17﴿

Meal 18

Allah onu neden yarattı? 18﴿

Meal 19

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Sonra onun canını aldı ve kabre soktu. 21﴿

Meal 22

Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltir. 22﴿

Meal 23

Hayır! (İnsan) Allah'ın emrettiğini yapmadı. 23﴿

Meal 24

İnsan, yediğine bir baksın! 24﴿

Meal 25-32

Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir. 25-32﴿

Meal 33

Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, 33﴿