Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Naziât Suresi
584
30 . Cüz

Meal 15

(Ey Muhammed!) Mûsâ'nın haberi sana geldi mi? 15﴿

Meal 16

Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: 16﴿

Meal 17

"Haydi Firavun'a git! Çünkü o azmıştır." 17﴿

Meal 18

"Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin? 18﴿

Meal 19

Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!" 19﴿

Meal 20

Derken Mûsâ O'na en büyük mucizeyi gösterdi. 20﴿

Meal 21

Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan etti. 21﴿

Meal 22

Sonra sırt dönüp koşarak gitti. 22﴿

Meal 23

Hemen (adamlarını) topladı ve onlara seslendi: 23﴿

Meal 24

"Ben, sizin en yüce Rabbinizim!" dedi. 24﴿

Meal 25

Allah onu, ibret verici şekilde dünya ve âhiret cezasıyla cezalandırdı. 25﴿

Meal 26

Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. 26﴿

Meal 27

(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. 27﴿

Meal 28

Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. 28﴿

Meal 29

O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. 29﴿

Meal 30

Ardından yeri düzenleyip döşedi. 30﴿

Meal 31

Ondan suyunu ve merasını çıkardı. 31﴿

Meal 32

Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. 32﴿

Meal 33

Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. 33﴿

Meal 34-35

En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. 34-35﴿

Meal 36

Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. 36﴿

Meal 37-39

Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. 37-39﴿

Meal 40-41

Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır. 40-41﴿

Meal 42

Sana, kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. 42﴿

Meal 43

Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? 43﴿

Meal 44

Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine âittir. 44﴿

Meal 45

Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın. 45﴿

Meal 46

Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. 46﴿
Abese Suresi
585
30 . Cüz

Abese Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilindenalmıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik,Allah’ın kudreti ve kıyamet hâlleri konu edilmektedir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. 1-2﴿

Meal 3

(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak, 3﴿

Meal 4

Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. 4﴿

Meal 5

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince; 5﴿

Meal 6

Sen, ona yöneliyorsun. 6﴿

Meal 7

(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne! 7﴿

Meal 8-10

Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun. 8-10﴿

Meal 11

Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür. 11﴿

Meal 12

Dileyen ondan öğüt alır. 12﴿

Meal 13-16

O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. 13-16﴿

Meal 17

Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o! 17﴿

Meal 18

Allah onu hangi şeyden yarattı? 18﴿

Meal 19

Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. 19﴿

Meal 20

Sonra ona yolu kolaylaştırdı. 20﴿

Meal 21

Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. 21﴿

Meal 22

Sonra, dilediği vakit onu diriltir. 22﴿

Meal 23

Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.) 23﴿

Meal 24

Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın! 24﴿

Meal 25

Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık. 25﴿

Meal 26

Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık! 26﴿

Meal 27-32

Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. 27-32﴿

Meal 33-37

bu meal diğer sayfada verilmiştir. 33-37﴿