Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da (böyle yaptığını) rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah’tır. O, sizin (istenen) vakti tesbit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah’ın lutfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı ödeyin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha iyi ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan bağışlanmayı dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtüsüne bürünen! 1﴿

Meal 2

Kalk ve uyar! 2﴿

Meal 3

Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. 3﴿

Meal 4

Elbiseni tertemiz tut. 4﴿

Meal 5

Her türlü pislikten uzak dur. 5﴿

Meal 6

Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızâsına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8

Sûra üflendiği zaman; 8﴿

Meal 9

İşte o gün zorlu bir gündür; 9﴿

Meal 10

İnkârcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. 10﴿

Meal 11

Yarattığım o şahsı (cezalandırmak üzere) tek başına bana bırak! 11﴿

Meal 12-13

Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim; 12-13﴿

Meal 14-15

Önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi! 14-15﴿

Meal 16

(Daha fazla vermek mi?) Asla! Çünkü o bizim âyetlerimize karşı inatla direnmektedir. 16﴿

Meal 17

Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim! 17﴿
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti! 20﴿

Meal 21

Sonra baktı. 21﴿

Meal 22

Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. 22﴿

Meal 23

En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. 23﴿

Meal 24

"Bu" dedi, "Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. 24﴿

Meal 25

Bu, insan sözünden başka bir şey değildir." 25﴿

Meal 26

Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sen bilir misin sekar nedir? 27﴿

Meal 28

Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz; 28﴿

Meal 29

İnsanları kavurur. 29﴿

Meal 30

Orada on dokuz görevli vardır. 30﴿

Meal 31

Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkâr edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın; kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler; kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkârcılar da, "Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir?" desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu, insanlık için sadece bir öğüttür. 31﴿

Meal 32

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun! 32﴿

Meal 33

Dönüp gitmekte olan geceye; 33﴿

Meal 34

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 34﴿

Meal 35-37

O (cehennem), insanlar için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. 35-37﴿

Meal 38

Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir; 38﴿

Meal 39

Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka: 39﴿

Meal 40-41

Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar? 40-41﴿

Meal 42

"Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir?" 42﴿

Meal 43

Onlar şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik; 43﴿

Meal 44

Yoksulu doyurmuyorduk; 44﴿

Meal 45

(Günaha) dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk, 45﴿

Meal 46

Ceza gününü de asılsız sayıyorduk, 46﴿

Meal 47

Sonunda bize ölüm geldi çattı." 47﴿