Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

(Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! 1﴿

Meal 2

Kalk, ve (insanları) uyar. 2﴿

Meal 3

Sadece Rabbini büyük tanı. 3﴿

Meal 4

Elbiseni tertemiz tut. 4﴿

Meal 5

Kötü şeyleri terket. 5﴿

Meal 6

Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızasına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8

O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya, 8﴿

Meal 9

İşte o gün zorlu bir gündür. 9﴿

Meal 10

Kâfirler için (hiç de) kolay değildir. 10﴿

Meal 11-14

Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak! 11-14﴿

Meal 15

Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor. 15﴿

Meal 16

Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. 16﴿

Meal 17

Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! 17﴿
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Zira o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Canı çıkasıca, ne biçim ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Sonra, canı çıkasıca tekrar (ölçtü biçti); nasıl ölçtü biçtiyse! 20﴿

Meal 21-25

Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.» 21-25﴿

Meal 26

Ben onu sekara (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sen biliyor musun sekar nedir? 27﴿

Meal 28

Hem (bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey) bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. 28﴿

Meal 29

İnsanın derisini kavurur. 29﴿

Meal 30

Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır. 30﴿

Meal 31

Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkârcılar için sadece bir imtihan (vesilesi) yaptık ki, böylelikle, kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını arttırsın; hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler de: «Allah bu misalle ne demek istemiştir ki?» desinler. İşte Allah böylece, dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür. 31﴿

Meal 32

Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, 32﴿

Meal 33

Dönüp gitmekte olan geceye, 33﴿

Meal 34

Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, 34﴿

Meal 35-37

O (cehennem), insanlık için, sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için büyük uyarıcı musibetlerden biridir. 35-37﴿

Meal 38

Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir; 38﴿

Meal 39

Ancak sağdakiler başka. 39﴿

Meal 40-42

Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar. 40-42﴿

Meal 43

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik, 43﴿

Meal 44

Yoksulu doyurmuyorduk, 44﴿

Meal 45

(Bâtıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk, 45﴿

Meal 46

Ceza gününü de yalan sayıyorduk, 46﴿

Meal 47

Sonunda bize ölüm geldi çattı. 47﴿