Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) 1﴿

Meal 2

Kalk da uyar. 2﴿

Meal 3

Rabbini yücelt. 3﴿

Meal 4

Nefsini arındır. 4﴿

Meal 5

Şirkten uzak dur. 5﴿

Meal 6

İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızasına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8-9

Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. 8-9﴿

Meal 10

Kâfirler için hiç kolay değildir. 10﴿

Meal 11

Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak. 11﴿

Meal 12-13

Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. 12-13﴿

Meal 14

Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. 14﴿

Meal 15

Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. 15﴿

Meal 16

Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır. 16﴿

Meal 17

Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. 17﴿
Müddessir Suresi
576
29 . Cüz

Meal 18

Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti. 18﴿

Meal 19

Kahrolası nasıl da ölçtü biçti! 19﴿

Meal 20

Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti! 20﴿

Meal 21

Sonra (Kur'an hakkında) derin derin düşündü. 21﴿

Meal 22

Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. 22﴿

Meal 23-24

Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir." 23-24﴿

Meal 25

"Bu, ancak insan sözüdür." 25﴿

Meal 26

Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım. 26﴿

Meal 27

Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? 27﴿

Meal 28

Geride bir şey koymaz, bırakmaz. 28﴿

Meal 29

Derileri kavurur. 29﴿

Meal 30

Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. 30﴿

Meal 31

Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. 31﴿

Meal 32-37

Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. 32-37﴿

Meal 38

Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. 38﴿

Meal 39

Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. 39﴿

Meal 40-42

Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?" 40-42﴿

Meal 43

Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik." 43﴿

Meal 44

"Yoksula yedirmezdik." 44﴿

Meal 45

"Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık." 45﴿

Meal 46

"Ceza gününü de yalanlıyorduk." 46﴿

Meal 47

"Nihayet ölüm bize gelip çattı." 47﴿