Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
574
29 . Cüz

Müzzemmil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtüsüne bürünen! 1﴿

Meal 2-4

Geceleyin -birazı dışında- namaza kalk! Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur’an’ı tane tane, hakkını vererek oku. 2-4﴿

Meal 5

Doğrusu biz sana, taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. 6﴿

Meal 7

Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. 7﴿

Meal 8

Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. 8﴿

Meal 9

Doğunun da batının da rabbi O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız O’na güvenip sığın. 9﴿

Meal 10

Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. 10﴿

Meal 11

Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. 11﴿

Meal 12-13

Kuşkusuz katımızda (onlar için) prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. 12-13﴿

Meal 14

O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar savrulan kum yığınları halini alır. 14﴿

Meal 15

Doğrusu Firavun’a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. 15﴿

Meal 16

Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. 16﴿

Meal 17

Siz de inkârda direnirseniz çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? 17﴿

Meal 18

O gün gökler paramparça olacak, Allah’ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. 18﴿

Meal 19

Şüphesiz bunlar bir öğüttür; artık dileyen rabbine ulaştıracak bir yol tutar. 19﴿
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da (böyle yaptığını) rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah’tır. O, sizin (istenen) vakti tesbit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah’ın lutfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı ödeyin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha iyi ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah’tan bağışlanmayı dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtüsüne bürünen! 1﴿

Meal 2

Kalk ve uyar! 2﴿

Meal 3

Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. 3﴿

Meal 4

Elbiseni tertemiz tut. 4﴿

Meal 5

Her türlü pislikten uzak dur. 5﴿

Meal 6

Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızâsına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8

Sûra üflendiği zaman; 8﴿

Meal 9

İşte o gün zorlu bir gündür; 9﴿

Meal 10

İnkârcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. 10﴿

Meal 11

Yarattığım o şahsı (cezalandırmak üzere) tek başına bana bırak! 11﴿

Meal 12-13

Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim; 12-13﴿

Meal 14-15

Önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi! 14-15﴿

Meal 16

(Daha fazla vermek mi?) Asla! Çünkü o bizim âyetlerimize karşı inatla direnmektedir. 16﴿

Meal 17

Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim! 17﴿