Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
574
29 . Cüz

Müzzemmil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)! 1﴿

Meal 2-4

Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt, ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. 2-4﴿

Meal 5

Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir. 6﴿

Meal 7

Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var. 7﴿

Meal 8

Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel. 8﴿

Meal 9

O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. 9﴿

Meal 10

Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. 10﴿

Meal 11

Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. 11﴿

Meal 12-13

Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. 12-13﴿

Meal 14

O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner. 14﴿

Meal 15

Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. 15﴿

Meal 16

Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik. 16﴿

Meal 17

Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? 17﴿

Meal 18

Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir. 18﴿

Meal 19

İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar. 19﴿
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

(Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! 1﴿

Meal 2

Kalk, ve (insanları) uyar. 2﴿

Meal 3

Sadece Rabbini büyük tanı. 3﴿

Meal 4

Elbiseni tertemiz tut. 4﴿

Meal 5

Kötü şeyleri terket. 5﴿

Meal 6

Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızasına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8

O Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya, 8﴿

Meal 9

İşte o gün zorlu bir gündür. 9﴿

Meal 10

Kâfirler için (hiç de) kolay değildir. 10﴿

Meal 11-14

Tek olarak yaratıp, kendisine geniş servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için (nimetleri önüne) serdikçe serdiğim o kimseyi bana bırak! 11-14﴿

Meal 15

Üstelik o (nimetlerimi) daha da arttırmamı umuyor. 15﴿

Meal 16

Asla (ummasın)! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. 16﴿

Meal 17

Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım! 17﴿