Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Müzzemmil Suresi
574
29 . Cüz

Müzzemmil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir.Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtünüp bürünen (Peygamber)! 1﴿

Meal 2-3

Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. 2-3﴿

Meal 4

Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. 4﴿

Meal 5

Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz. 5﴿

Meal 6

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır. 6﴿

Meal 7

Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. 7﴿

Meal 8

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel. 8﴿

Meal 9

O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin. 9﴿

Meal 10

Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. 10﴿

Meal 11

Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. 11﴿

Meal 12-13

Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. 12-13﴿

Meal 14

Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla. 14﴿

Meal 15

(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. 15﴿

Meal 16

Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. 16﴿

Meal 17

Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz? 17﴿

Meal 18

O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir. 18﴿

Meal 19

Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. 19﴿
Müzzemmil Suresi
575
29 . Cüz

Meal 20

(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 20﴿

Müddessir Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüddessir”kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) 1﴿

Meal 2

Kalk da uyar. 2﴿

Meal 3

Rabbini yücelt. 3﴿

Meal 4

Nefsini arındır. 4﴿

Meal 5

Şirkten uzak dur. 5﴿

Meal 6

İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma. 6﴿

Meal 7

Rabbinin rızasına ermek için sabret. 7﴿

Meal 8-9

Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür. 8-9﴿

Meal 10

Kâfirler için hiç kolay değildir. 10﴿

Meal 11

Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak. 11﴿

Meal 12-13

Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. 12-13﴿

Meal 14

Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. 14﴿

Meal 15

Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. 15﴿

Meal 16

Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır. 16﴿

Meal 17

Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. 17﴿