Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27-28

O içkinin karışımı tesnîmden, yani Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. 27-28﴿

Meal 29

Günahkârlar (dünyada) iman edenlere gülüp dururlardı. 29﴿

Meal 30

Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. 30﴿

Meal 31

Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. 31﴿

Meal 32

Müminleri gördüklerinde, "Bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler!" derlerdi. 32﴿

Meal 33

Oysa onlar, müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. 33﴿

Meal 34

O gün de müminler kâfirlere gülecekler. 34﴿

Meal 35-36

Koltuklarına kurulup, "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakacaklar. 35-36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığında ve rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında; 1-2﴿

Meal 3-4

Yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında; 3-4﴿

Meal 5

Ve o da rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında; 5﴿

Meal 6

Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O’na kavuşacaksın da. 6﴿

Meal 7-8

Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir; 7-8﴿

Meal 9

Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. 9﴿

Meal 10

Kime de kitabı arkasından verilirse, 10﴿

Meal 11

"Eyvah!" diye bağıracak, 11﴿

Meal 12

Ve alevli ateşe girecektir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz o, (dünyada iken) yakınları arasında neşeliydi. 13﴿
İnşikâk Suresi
590
30 . Cüz

Meal 14

Zira o, hiçbir zaman rabbine dönmeyeceğini sanırdı. 14﴿

Meal 15

Hayır, tam tersi! Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. 15﴿

Meal 16

Hayır, hayır! Yemin ederim o şafağa, 16﴿

Meal 17

Geceye ve onun topladığı şeylere, 17﴿

Meal 18

Ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, 18﴿

Meal 19

Siz halden hale geçeceksiniz. 19﴿

Meal 20

Durum bu iken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? 20﴿

Meal 21

Kendilerine Kur’an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. 21﴿

Meal 22

İnkârcılar -tam aksine- gerçeği yalanlıyorlar. 22﴿

Meal 23

Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. 23﴿

Meal 24

Onlara şiddetli bir azabın haberini ver! 24﴿

Meal 25

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başkadır; onlar için kesintisiz bir ödül vardır. 25﴿

Burûc Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc”kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Andolsun burçlarla dolu göğe, 1﴿

Meal 2

Vaad edilmiş güne, 2﴿

Meal 3

Tanıklık edene ve edilene ki, 3﴿

Meal 4-5

O çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır! 4-5﴿

Meal 6-7

Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. 6-7﴿

Meal 8-10

Aziz, övgüye lâyık, göklerin ve yerin mâliki olan Allah’a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. 8-10﴿

Meal 11

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. 11﴿