Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27

Karışımı Tesnîm'dendir. 27﴿

Meal 28

(O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. 29﴿

Meal 30

Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. 30﴿

Meal 31

Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. 31﴿

Meal 32

Müminleri gördüklerinde: «Şüphesiz bunlar sapıtmış» derlerdi. 32﴿

Meal 33

Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. 33﴿

Meal 34

İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler. 34﴿

Meal 35

Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. 35﴿

Meal 36

Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı! (Elbette buldular.) 36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, 1-2﴿

Meal 3-5

Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). 3-5﴿

Meal 6

Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın. 6﴿

Meal 7

Kimin kitabı sağından verilirse, 7﴿

Meal 8

Kolay bir hesapla hesaba çekilecek; 8﴿

Meal 9

Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 9﴿

Meal 10-13

Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı. 10-13﴿
İnşikâk Suresi
590
30 . Cüz

Meal 14

O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. 14﴿

Meal 15

Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. 15﴿

Meal 16-19

Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. 16-19﴿

Meal 20

Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? 20﴿

Meal 21

Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. 21﴿

Meal 22

Aksine, kâfirler yalanlıyorlar. 22﴿

Meal 23

Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. 23﴿

Meal 24

(Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele! 24﴿

Meal 25

İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır. 25﴿

Burûc Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc”kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-7

Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. 1-7﴿

Meal 8-9

Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür. 8-9﴿

Meal 10

Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır. 10﴿

Meal 11

İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. 11﴿