Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27

O içeceğin katkısı tesnimdir. 27﴿

Meal 28

Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı. 29﴿

Meal 30

Mü'minler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. 30﴿

Meal 31

Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. 31﴿

Meal 32

Mü'minleri gördükleri vakit, "Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir" diyorlardı. 32﴿

Meal 33

Halbuki onlar, mü'minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. 33﴿

Meal 34

İşte bugün de mü'minler kâfirlere gülerler. 34﴿

Meal 35

Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler. 35﴿

Meal 36

Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!? 36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-, 1-2﴿

Meal 3-4

Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, 3-4﴿

Meal 5

Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!) 5﴿

Meal 6

Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. 6﴿

Meal 7

Kime kitabı sağından verilirse, 7﴿

Meal 8

Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, 8﴿

Meal 9

Sevinçli olarak ailesine dönecektir. 9﴿

Meal 10

Fakat kime kitabı arkasından verilirse, 10﴿

Meal 11-12

"Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. 11-12﴿

Meal 13

Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi. 13﴿
İnşikâk Suresi
590
30 . Cüz

Meal 14

Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. 14﴿

Meal 15

Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. 15﴿

Meal 16

Yemin ederim şafağa, 16﴿

Meal 17

Geceye ve içinde topladıklarına, 17﴿

Meal 18

Dolunay halindeki aya ki, 18﴿

Meal 19

Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. 19﴿

Meal 20

Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? 20﴿

Meal 21

Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. 21﴿

Meal 22

Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar. 22﴿

Meal 23

Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. 23﴿

Meal 24

Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele! 24﴿

Meal 25

Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır. 25﴿

Burûc Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 22 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc”kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Burçlarla dolu göğe andolsun, 1﴿

Meal 2

Va'dedilmiş güne (kıyamete) andolsun, 2﴿

Meal 3-5

Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, (mü'minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. 3-5﴿

Meal 6-7

O vakit, ateşin etrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 6-7﴿

Meal 8-9

Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. 8-9﴿

Meal 10

Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır. 10﴿

Meal 11

İman edip salih ameller işleyenlere gelince; onlara içinden ırmaklar akan, cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. 11﴿