Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Eksik ölçüp tartanların vay haline! 1﴿

Meal 2

Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. 2﴿

Meal 3

Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. 3﴿

Meal 4-6

Onlar, o büyük günde -ki, işte o gün insanlar âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacaklar- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? 4-6﴿

Meal 7

Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir. 7﴿

Meal 8

Siccîn nedir, bilir misin? 8﴿

Meal 9

O (ameller), kaydedilmiş bir defterdir. 9﴿

Meal 10

Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline! 10﴿

Meal 11

Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. 11﴿

Meal 12

Oysa onu, haddi aşan günahkârdan başkası inkâr etmez. 12﴿

Meal 13

Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der. 13﴿

Meal 14

Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. 14﴿

Meal 15

Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum kalacaklardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. 16﴿

Meal 17

Sonra da onlara, "İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur!" denilecektir. 17﴿

Meal 18

Hayır, hayır! Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyîndedir. 18﴿

Meal 19

Bilir misin nedir illiyyîn? 19﴿

Meal 20-21

O, Allah’a yakın olanların görüp durdukları, (ameller) kaydedilmiş bir defterdir. 20-21﴿

Meal 22

İyiler elbette nimet içindedirler. 22﴿

Meal 23

Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. 23﴿

Meal 24

İlâhî lutufların sevincini yüzlerinden okursun. 24﴿

Meal 25-26

Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. 25-26﴿
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27-28

O içkinin karışımı tesnîmden, yani Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. 27-28﴿

Meal 29

Günahkârlar (dünyada) iman edenlere gülüp dururlardı. 29﴿

Meal 30

Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. 30﴿

Meal 31

Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. 31﴿

Meal 32

Müminleri gördüklerinde, "Bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler!" derlerdi. 32﴿

Meal 33

Oysa onlar, müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. 33﴿

Meal 34

O gün de müminler kâfirlere gülecekler. 34﴿

Meal 35-36

Koltuklarına kurulup, "Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?" diye etrafa bakacaklar. 35-36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığında ve rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında; 1-2﴿

Meal 3-4

Yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında; 3-4﴿

Meal 5

Ve o da rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında; 5﴿

Meal 6

Ey insan! Sen rabbine doğru büyük bir çaba içindesin; sonunda kuşkusuz O’na kavuşacaksın da. 6﴿

Meal 7-8

Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir; 7-8﴿

Meal 9

Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. 9﴿

Meal 10

Kime de kitabı arkasından verilirse, 10﴿

Meal 11

"Eyvah!" diye bağıracak, 11﴿

Meal 12

Ve alevli ateşe girecektir. 12﴿

Meal 13

Şüphesiz o, (dünyada iken) yakınları arasında neşeliydi. 13﴿