Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-3

İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! 1-3﴿

Meal 4-6

Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. 4-6﴿

Meal 7

Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn'de olmaktır. 7﴿

Meal 8

Siccîn nedir, bilir misin? 8﴿

Meal 9

(O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. 9﴿

Meal 10

O gün vay haline yalancıların! 10﴿

Meal 11

Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar. 11﴿

Meal 12

Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. 12﴿

Meal 13

Böyle birine âyetlerimiz okununca «Eskilerin masalları» derdi. 13﴿

Meal 14

Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir. 14﴿

Meal 15

Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar cehenneme girerler. 16﴿

Meal 17

Sonra onlara: «İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur» denilir. 17﴿

Meal 18

Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn'dadır. 18﴿

Meal 19

İlliyyûn nedir, bilir misin? 19﴿

Meal 20

(O İlliyyûn'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. 20﴿

Meal 21

O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür. 21﴿

Meal 22

İyiler kesinkes cennettedir. 22﴿

Meal 23

Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. 23﴿

Meal 24

Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. 24﴿

Meal 25

Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur. 25﴿

Meal 26

Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. 26﴿
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27

Karışımı Tesnîm'dendir. 27﴿

Meal 28

(O Tesnîm Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. 29﴿

Meal 30

Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. 30﴿

Meal 31

Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. 31﴿

Meal 32

Müminleri gördüklerinde: «Şüphesiz bunlar sapıtmış» derlerdi. 32﴿

Meal 33

Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. 33﴿

Meal 34

İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler. 34﴿

Meal 35

Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. 35﴿

Meal 36

Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı! (Elbette buldular.) 36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, 1-2﴿

Meal 3-5

Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). 3-5﴿

Meal 6

Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın. 6﴿

Meal 7

Kimin kitabı sağından verilirse, 7﴿

Meal 8

Kolay bir hesapla hesaba çekilecek; 8﴿

Meal 9

Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. 9﴿

Meal 10-13

Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı. 10-13﴿