Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mutaffifîn Suresi
588
30 . Cüz

Mutaffifîn Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 36 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elMutaffifîn”kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlardemektir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! 1﴿

Meal 2

Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. 2﴿

Meal 3

Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. 3﴿

Meal 4-6

Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? 4-6﴿

Meal 7

Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak "Siccîn"dedir. 7﴿

Meal 8

"Siccîn"in ne olduğunu sen ne bileceksin. 8﴿

Meal 9

O, yazılmış bir kitaptır. 9﴿

Meal 10-11

O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline! 10-11﴿

Meal 12

Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder. 12﴿

Meal 13

Ona âyetlerimiz okununca, "Eskilerin masalları" der. 13﴿

Meal 14

Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. 14﴿

Meal 15

Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. 15﴿

Meal 16

Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. 16﴿

Meal 17

Sonra da onlara, "Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir. 17﴿

Meal 18

Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı "İlliyyûn"dadır. 18﴿

Meal 19

"İlliyyûn"un ne olduğunu sen ne bileceksin. 19﴿

Meal 20

O yazılmış bir kitaptır. 20﴿

Meal 21

Ona, Allah'a yakın olanlar şâhit olur. 21﴿

Meal 22

Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler. 22﴿

Meal 23

Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler. 23﴿

Meal 24

Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün. 24﴿

Meal 25

Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. 25﴿

Meal 26

Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır) İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar. 26﴿
Mutaffifîn Suresi
589
30 . Cüz

Meal 27

O içeceğin katkısı tesnimdir. 27﴿

Meal 28

Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler. 28﴿

Meal 29

Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı. 29﴿

Meal 30

Mü'minler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. 30﴿

Meal 31

Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. 31﴿

Meal 32

Mü'minleri gördükleri vakit, "Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir" diyorlardı. 32﴿

Meal 33

Halbuki onlar, mü'minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. 33﴿

Meal 34

İşte bugün de mü'minler kâfirlere gülerler. 34﴿

Meal 35

Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler. 35﴿

Meal 36

Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!? 36﴿

İnşikâk Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmakdemektir
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1-2

Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-, 1-2﴿

Meal 3-4

Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, 3-4﴿

Meal 5

Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!) 5﴿

Meal 6

Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. 6﴿

Meal 7

Kime kitabı sağından verilirse, 7﴿

Meal 8

Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek, 8﴿

Meal 9

Sevinçli olarak ailesine dönecektir. 9﴿

Meal 10

Fakat kime kitabı arkasından verilirse, 10﴿

Meal 11-12

"Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. 11-12﴿

Meal 13

Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi. 13﴿