Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. 21-22﴿

Meal 23

Ölçüleri biz koyduk; ne de güzel ölçmüşüzdür! 23﴿

Meal 24

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekân yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. 27﴿

Meal 28

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 28﴿

Meal 29

Haydi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin! 29﴿

Meal 30-31

Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. 30-31﴿

Meal 32-33

O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. 32-33﴿

Meal 34

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 34﴿

Meal 35

Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. 35﴿

Meal 36

(Zamanı geçtiği için) kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. 36﴿

Meal 37

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 37﴿

Meal 38

İşte bu, ayırım günüdür; sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. 38﴿

Meal 39

Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı! 39﴿

Meal 40

Hakkı yalanlayanların vay haline! 40﴿

Meal 41-42

Şüphe yok ki takvâ sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. 41-42﴿

Meal 43

"Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için." 43﴿

Meal 44

İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. 44﴿

Meal 45

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 45﴿

Meal 46

Siz de (dünyada) yiyin için, biraz daha faydalanın! Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız! 46﴿

Meal 47

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 47﴿

Meal 48

Onlara, "Allah’ın huzurunda eğilin!" denildiğinde eğilmezler. 48﴿

Meal 49

Hakkı yalanlayanların o gün vay haline! 49﴿

Meal 50

Artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar? 50﴿
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? 2-3﴿

Meal 4

Hayır! İleride bilecekler! 4﴿

Meal 5

Hayır hayır! Yakında bilecekler! 5﴿

Meal 6-7

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da (yeri tutan) kazıklar yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizi çifter çifter yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi (uyku için) örtü yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüzde yedi kat sağlam gök yaptık. 12﴿

Meal 13

Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. 17﴿

Meal 18

Sûra üflendiği gün, bölük bölük Allah’a gelirsiniz; 18﴿

Meal 19

Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-22

Şüphesiz, azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir; 21-22﴿

Meal 23-26

Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın (yaptıklarına) uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. 23-26﴿

Meal 27

Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. 27﴿

Meal 28

Âyetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. 28﴿

Meal 29

Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. 29﴿

Meal 30

Tadın artık! Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. 30﴿