Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

(Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. 21-22﴿

Meal 23

Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür! 23﴿

Meal 24

O gün (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz, yeryüzünü dirilere ve ölülere toplanma yeri yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Yeryüzünde haşmetli dağlar yarattık, sizlere tatlı sular içirdik. 27﴿

Meal 28

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 28﴿

Meal 29

(İnkârcılara o gün şöyle denilir:) yalan sayageldiğiniz azaba doğru gidin! 29﴿

Meal 30-31

Üç kola ayrılmış, (ama) ne gölgelendiren ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. 30-31﴿

Meal 32

O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. 32﴿

Meal 33

Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir. 33﴿

Meal 34

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 34﴿

Meal 35

Bu, (kâfirlerin) konuşamayacağı bir gündür. 35﴿

Meal 36

Onlara izin de verilmez ki (sözde) mazeretlerini beyan etsinler. 36﴿

Meal 37

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 37﴿

Meal 38

(O zaman şöyle denir:) Bu, ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. 38﴿

Meal 39

(Azaptan kurtulmanız için) bir hileniz varsa, gösterin bana hilenizi! 39﴿

Meal 40

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 40﴿

Meal 41-42

Şüphesiz (o gün) takvâ sahipleri, gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. 41-42﴿

Meal 43

(Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir). 43﴿

Meal 44

İşte, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. 44﴿

Meal 45

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 45﴿

Meal 46

(Ey inkârcılar!) Yeyiniz, (dünyadan) faydalanınız biraz! Gerçek şu ki, sizler suçlusunuz! 46﴿

Meal 47

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 47﴿

Meal 48

Onlar, kendilerine: «Allah'ın huzurunda eğilin!» denildiği vakit eğilmezler. 48﴿

Meal 49

O gün, (hakikatleri) yalan sayanların vay haline! 49﴿

Meal 50

Onlar artık bundan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar. 50﴿
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

(İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? 2-3﴿

Meal 4

Hayır! Anlayacaklar! 4﴿

Meal 5

Yine hayır! Onlar anlayacaklar! 5﴿

Meal 6-7

Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizi çifter çifter yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu bir dinlenme kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi bir örtü yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. 12﴿

Meal 13

(Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. 17﴿

Meal 18

Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz; 18﴿

Meal 19

Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur; 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-22

Şüphesiz, azgınların barınağı olacak cehennem pusuda beklemektedir. 21-22﴿

Meal 23-26

(Azgınlar) orada çağlar boyu kalırlar, orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar, ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak kaynar su ve irin tadarlar. 23-26﴿

Meal 27

Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı. 27﴿

Meal 28

Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. 28﴿

Meal 29

Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. 29﴿

Meal 30

Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. 30﴿