Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mürselât Suresi
581
29 . Cüz

Meal 20

Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı? 20﴿

Meal 21-22

Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk. 21-22﴿

Meal 23

Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz! 23﴿

Meal 24

O gün vay yalanlayanların haline! 24﴿

Meal 25-26

Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı? 25-26﴿

Meal 27

Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi? 27﴿

Meal 28

O gün vay yalanlayanların haline! 28﴿

Meal 29

Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin." 29﴿

Meal 30-31

"Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur." 30-31﴿

Meal 32

Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. 32﴿

Meal 33

Bunlar sanki birer kızıl devedir. 33﴿

Meal 34

O gün vay yalanlayanların haline! 34﴿

Meal 35

Bu, konuşamayacakları gündür. 35﴿

Meal 36

Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. 36﴿

Meal 37

O gün vay yalanlayanların haline! 37﴿

Meal 38

Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır. 38﴿

Meal 39

Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun! 39﴿

Meal 40

O gün vay yalanlayanların haline! 40﴿

Meal 41

Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar. 41﴿

Meal 42

Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler. 42﴿

Meal 43

"Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için." 43﴿

Meal 44

Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. 44﴿

Meal 45

O gün vay yalanlayanların haline! 45﴿

Meal 46

Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız. 46﴿

Meal 47

O gün vay yalanlayanların haline! 47﴿

Meal 48

Onlara, "Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû etmezler. 48﴿

Meal 49

O gün vay yalanlayanların haline! 49﴿

Meal 50

Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar? 50﴿
Nebe Suresi
582
30 . Cüz

Nebe Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen “enNebe’”kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Meal 1

Birbirlerine neyi soruyorlar? 1﴿

Meal 2-3

Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)? 2-3﴿

Meal 4

Hayır, ileride bilecekler. 4﴿

Meal 5

Yine hayır; ileride bilecekler. 5﴿

Meal 6-7

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 6-7﴿

Meal 8

Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık. 8﴿

Meal 9

Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. 9﴿

Meal 10

Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık. 10﴿

Meal 11

Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. 11﴿

Meal 12

Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 12﴿

Meal 13

Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. 13﴿

Meal 14-16

Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. 14-16﴿

Meal 17

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. 17﴿

Meal 18

Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. 18﴿

Meal 19

Gök açılır ve kapı kapı olur. 19﴿

Meal 20

Dağlar yürütülür, serap haline gelir. 20﴿

Meal 21-23

Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. 21-23﴿

Meal 24

Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! 24﴿

Meal 25-26

Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. 25-26﴿

Meal 27

Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. 27﴿

Meal 28

Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. 28﴿

Meal 29

Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik. 29﴿

Meal 30

Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız." 30﴿