Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
347
18 . Cüz

Meal 75

Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. 75﴿

Meal 76

Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine rablerine boyun eğmediler, hâlâ da O’na yakarmıyorlar. 76﴿

Meal 77

En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. 77﴿

Meal 78

Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz! 78﴿

Meal 79

Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O’dur. Nihayet O’nun huzurunda toplanacaksınız. 79﴿

Meal 80

Yaşatan da öldüren de O’dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O’nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? 80﴿

Meal 81

Buna rağmen onlar hâlâ eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. 81﴿

Meal 82

Diyorlar ki: "Sahi biz, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? 82﴿

Meal 83

Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaadde bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir." 83﴿

Meal 84

De ki: "Biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir?" 84﴿

Meal 85

"Allah’a" diyecekler. "O halde düşünmez misiniz?" de. 85﴿

Meal 86

"Peki yedi göğün rabbi, yüce arşın rabbi kimdir?" diye sor. 86﴿

Meal 87

"Bunlar Allah’ın" diyecekler. "O halde Allah’a saygınız yok mu?" de. 87﴿

Meal 88

"Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir?" de. 88﴿

Meal 89

"Yönetim Allah’ın" diyecekler. "O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz?" de. 89﴿
Mü'minûn Suresi
348
18 . Cüz

Meal 90

Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik, onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. 90﴿

Meal 91

Allah asla çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber başka bir tanrı da yoktur; aksi taktirde her tanrı kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o tanrılardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. 91﴿

Meal 92

Allah görünmez âlemi de duyularla algılanan âlemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. 92﴿

Meal 93

De ki: "Rabbim! Eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen; 93﴿

Meal 94

Bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma rabbim!" 94﴿

Meal 95

(Resulüm!) Onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kādiriz. 95﴿

Meal 96

Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. 96﴿

Meal 97

Ve de ki: "Rabbim! Şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. 97﴿

Meal 98

Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım rabbim!" 98﴿

Meal 99-100

Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim! Beni geri gönder de, geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım" der. Hayır! Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde, yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. 99-100﴿

Meal 101

Sûra üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler! 101﴿

Meal 102

O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. 102﴿

Meal 103

Tartıları hafif gelenler ise kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedî kalacaklar. 103﴿

Meal 104

Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. 104﴿