Kur'an ,Meal ve Tefsir Okuma Alanı. Seslendirmek istediğiniz ayetin üzerine çift tıklayınız.
Mü'minûn Suresi
347
18 . Cüz

Meal 75

Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı. 75﴿

Meal 76

Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar. 76﴿

Meal 77

Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir. 77﴿

Meal 78

Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz! 78﴿

Meal 79

O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız. 79﴿

Meal 80

O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? 80﴿

Meal 81

Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. 81﴿

Meal 82

Dediler ki: "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?" 82﴿

Meal 83

Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. 83﴿

Meal 84

De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?" 84﴿

Meal 85

Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?" de. 85﴿

Meal 86

De ki: "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş'ın Rabbi kimdir?" 86﴿

Meal 87

."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de. 87﴿

Meal 88

De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?" 88﴿

Meal 89

"Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?" de. 89﴿
Mü'minûn Suresi
348
18 . Cüz

Meal 90

Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. 90﴿

Meal 91-92

Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. 91-92﴿

Meal 93-94

De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma." 93-94﴿

Meal 95

Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. 95﴿

Meal 96

Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. 96﴿

Meal 97

De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım." 97﴿

Meal 98

"Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." 98﴿

Meal 99-100

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır. 99-100﴿

Meal 101

Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. 101﴿

Meal 102

Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 102﴿

Meal 103

Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. 103﴿

Meal 104

Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. 104﴿